fbpx

Nasjonal jazzscene søker ny direktør

Direktør ved Nasjonal jazzscene

Stiftelsen Nasjonal jazzscene formidler det ypperste av norsk og internasjonal jazz og beslektet musikk gjennom konserter og andre former for formidling. Jazzscenen er en arena med betydning og relevans for musikere, ensembler, arrangører og publikum over hele Norge. Nasjonal jazzscene er også en aktiv aktør i det europeiske jazzfeltet gjennom samarbeid om turnelegging, talentutvikling og andre prosjekter. Det er en ambisjon at spillestedet Victoria i Oslo skal være en jazzklubb på nivå med de beste jazzscenene i Europa. I 2021 ble stiftelsen tildelt Europe Jazz Networks pris for fremragende programmering. Nasjonal jazzscene har kontor sentralt i Oslo og en stab på 4 fulltidsansatte. Til konsertvirksomheten er det knyttet 7 deltidsansatte og ca 45 frivillige. Nasjonal jazzscene driver egen bar, som styres av en barsjef og 3 deltidstilsatte bartendere.  Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt av Norsk jazzforum.

Stillingen som direktør ved Nasjonal jazzscene blir ledig 1. mars 2023. Direktøren leder det kunstneriske og administrative arbeidet og ansettes i et åremål på 6 år. Åremålet kan fornyes én gang etter offentlig utlysning.

 

Ansvar og oppgaver

 • Lede det langsiktige strategi- og utviklingsarbeidet
 • Ansvar for programmering og gjennomføringen av den kunstneriske virksomheten
 • Ansvar for økonomi, personal, infrastruktur og annen administrativ drift
 • Representere stiftelsen overfor samarbeidspartnere og offentlige myndigheter
 • Delta aktivt i relevante faglige nettverk i Norge og internasjonalt
 • Være stiftelsens ansikt utad overfor mediene
 • Ivareta sekretærfunksjonen overfor stiftelsens styre

 

Kvalifikasjoner

 • Inngående kunnskap om norsk og internasjonal jazz og beslektede musikkformer
 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole
 • Ledererfaring, herunder erfaring fra strategi- og utviklingsarbeid
 • Bred erfaring fra arrangørvirksomhet og programmering av musikk
 • Kunnskap om offentlig kulturforvaltning og kulturpolitikk
 • Erfaring med arbeid overfor presse og andre medier
 • Gode skriftlige og muntlige språkferdigheter på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for jazz og musikkultur
 • Ansvarlig, initiativrik, handlekraftig og resultatorientert
 • Selvstendig og samarbeidsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner

 

Nasjonal jazzscene legger vekt på likestilling og mangfold både ved rekruttering, i programmering og i publikumsarbeidet. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen.

Formidlingsleder
Teatret Vårt
Gallerimedarbeider/kommunikasjonskonsulent
LNM - Landsforeningen Norske Malere
Utstillingskoordinator
Stavanger Museum AS
Direktør
Nasjonal jazzscene
Redaktør
Jazznytt

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774