Arktisk Filharmoni søker administrerende direktør

Vil du bruke din erfaring og kompetanse til å lede Nord-Norges største kulturinstitusjon inn i en spennende fremtid?

Vår administrerende direktør blir pensjonist og Arktisk Filharmoni søker nå etter ny administrerende direktør.

Arktisk Filharmoni sin visjon er «Vi kjennetegnes av høy kvalitet og vår særegenhet. Gjennom engasjement, spilleglede og våre verdier skal vi være et av verdens mest ettertraktede orkestre».

Vi gleder, inspirerer, engasjerer og utfordrer publikum og samfunnet rundt oss – og gjennom kunsten styrker vi demokratiet og bidrar til økt livskvalitet og bolyst.

Vi søker nå etter en ny direktør med høye ambisjoner, sterk drivkraft og en klar mening rundt retning og videre utvikling av organisasjonen. Vår nye direktør må ha solide lederegenskaper og god forståelse for både orkestervirksomhet og den unike posisjonen vi har i landsdelen.

Du har et solid nettverk og ønsker å delta i viktige kulturdebatter. Du har god kjennskap til politikk og forvaltning, og kan ivareta samarbeid med næringslivet. Du ønsker å løfte fram våre kjerneverdier om å være raus, sprek og solid.

Det er ingen forutsetning med musikkfaglig bakgrunn, men det er klare forventinger til at vår nye direktør skal lede og videreutvikle en visjonsstyrt, verdibasert og lærende kunnskapsinstitusjon. For å lykkes med dette kreves sterke mellommenneskelige og strategiske ferdigheter, og evne til å skape resultater gjennom samspill i både kortsiktige og langsiktige prosjekter.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

En viktig oppgave for direktøren vil være å samarbeide tett med vertskommunene Bodø og Tromsø for å videreutvikle organisasjonen og synliggjøre orkesterets rolle i kulturliv og samfunnsliv.

Direktøren har det helhetlige ansvaret for økonomi, drift, kunstnerisk posisjon, HR, salg og markedsføring for orkesterets virksomhet. For tiden er vår direktør også sterkt engasjert i arbeidet med å sikre realiseringen av nytt konserthus og kulturkvartal i Tromsø sentrum, i nært samarbeid med Tromsø kommunes ledelse.

Som administrerende direktør for Arktisk Filharmoni får du en utviklende og utfordrende lederrolle i en norsk kulturinstitusjon med høye ambisjoner og en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt. Særlig viktig blir det å fortsette det viktige samarbeidet med kunstnere og institusjoner i hele Sápmi og videreutvikle vår relasjon til kvensk musikkliv.

Vi i Arktisk Filharmoni vet at mangfold, likestilling og inkludering er avgjørende for å skape en sterk og vellykket organisasjon. Vi ønsker derfor søknader fra personer av alle bakgrunner og identiteter til denne stillingen, og vil sørge for tilrettelegging for medarbeidere med spesielle behov.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Administrerende direktør rapporterer til styret og ansettes på åremål i seks år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Bodø eller Tromsø.

Vil du vite mer om stillingen? Ta gjerne kontakt med vår styreleder, Tove Karoline Knutsen (901 73 250), eller administrerende direktør, Tor Lægreid (916 70 745).

Søknadsfrist: 14. april 2024.

Søknad og CV sendes per e-post til post@arktiskfilharmoni.no, alternativt via post til Postboks 741, 9258 TROMSØ.

Om Arktisk Filharmoni

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet i 2009. Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet med konserter og forestillinger i hele Nord-Norge.

Organisasjonen mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Troms Fylkeskommune og Finnmark Fylkeskommune. Selskapet har for tiden 61 faste ansatte og engasjerer i tillegg årlig ca. 220 eksterne ressurser. Selskapet budsjetterer i 2024 en omsetning på 116 millioner kroner.

Siden etableringen i 2009 har Arktisk Filharmoni blitt Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjon. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi. Hvert år spilles ca. 230 konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis. Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i alt fra mindre kammergrupper, via sinfonietta og kammerorkester, til fullt symfoniorkester og opera. Orkesteret spiller fast i våre to byer Bodø og Tromsø, men har hele Nord-Norge og nordområdene som hjemmebane. Organisasjonen har ansatte fra 12 ulike nasjonaliteter.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469