Asker kunstfagskole søker en engasjert og erfaren rektor

Asker kunstfagskole har tilrettelagt for morgendagens kunstnere i flere tiår. Nå søker de en engasjert og erfaren leder til å ta kunstfagskolen inn i fremtiden. Er du, eller noen du kjenner, den de ser etter? (Foto: Asker kunstfagskole.)

Asker kunstfagskole er en toåring kunstfagskole som tilbyr fagutdanning i visuelle kunstfag. Skolen er organisert som en stiftelse.

Etter endt utdanning ved skolen har studentene de grunnkunnskaper som skal til for å etablere seg som selvstendig kunstnere eller ta videre høyere utdanning. Fagskolens breddeundervisning gir studentene en rekke arbeidsmuligheter, og skolens mål er at studentene skal oppleve at kunnskapen de tilegner seg er aktuell, variert, har faglig tyngde og internasjonal standard.

Skolens ansatte består av rektor, undervisningsinspektør og fem faste faglærere som alle er utøvende kunstnere. Rektor er fulltidsansatt, de andre arbeider deltid. I tillegg har skolen en rekke gjestelærere og eksterne foredragsholdere. Skolen er godkjent av NOKUT, og har mottatt statsstøtte til driften siden 1985.

Asker kunstfagskole holder til i moderne lokaler i Asker. (Foto: Asker kunstfagskole.)

Kvalifikasjoner

Asker kunstfagskole søker en erfaren leder med følgende kvalifikasjoner.

· Kunstfaglig forståelse og erfaring fra eller interesse for kultur- og eller kunstfeltet

· Høyere relevant utdanning innen for eksempel kulturledelse, kunstfag eller tilsvarende

· Interesse for tverrfaglig nettverksbygging

· Erfaring med ledelse, økonomistyring, personalansvar og budsjettering

· Engasjement for innovativt og idéskapende arbeid i tråd med fastsatte mål og strategiplaner

· Kjennskap til sektor for høyere utdanning samt kvalitetssikringsarbeid er en fordel

· Evne til strategisk helhetstenkning: kunne balansere fagkunnskap, organisatorisk og økonomisk forståelse med mål for utdanningen

· Håndtere ulike arbeidsoppgaver og ta ansvar i krevende situasjoner

· Arbeide selvstendig og strukturert

· Sosial og glad i mennesker

Arbeidsstedet tilbyr

Asker kunstfagskole kan by på følgende.

· 100 % stilling

· En interessant, utfordrende og morsom arbeidshverdag

· Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger

· Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver

· Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

· Et spennende miljø med engasjerte studenter

· Lønn etter avtale

Asker kunstfagskole tilbyr anerkjent undervisning i kunsthistorie, tegning, form, farge, grafikk og mer. (Foto: Asker Kunstfagskole.)

Slik søker du

Fristen for å søke er 14. september 2021.

Send søknad med CV på mail eller per post til daglig leder.

Daglig leder er Elisabeth Steen og kan nås på:

E-post: elisabeth.steen@askerkunstfagskole.no.

Post: Asker kunstfagskole pb. 104, 1371 Asker

Spørsmål om stillingen kan også rettes til Elisabeth Steen.

Telefon: 667 96 304.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469