Bergesenstiftelsen søker søknadskoordinator

Har du lyst til å jobbe i en samfunnsengasjert stiftelse som støtter kulturelle og humanitære prosjekter? Vi har ledig et ettårig vikariat som søknadskoordinator i Bergesenstiftelsen, med søknadsfrist 5. januar 2022.

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som tildeler støtte til kulturelle og humanitære prosjekter i Norge. Vi har fire åpne søknadsrunder i året, og mottar ca. 1000 søknader. Vi utdeler også Bergesenprisen årlig – en av Norges største priser til allmennyttig arbeid, og initierer samarbeid med aktører innen det kulturelle og humanitære feltet. Vår administrasjon på to årsverk holder til i Oslo, og vi har ledig et vikariat for medarbeider i foreldrepermisjon, i ett år fra ca. 15. mars 2022.

Er du kandidaten vi ser etter?

Vi ser etter en hyggelig, strukturert, analytisk og handlekraftig person med høy arbeidskapasitet, og evne til å arbeide både systematisk og selvstendig med mange prosjekter samtidig.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

  • Dialog med og oppfølging av søkere
  • Søknadsbehandling og søknadsstatistikk
  • Arbeid knyttet til nettsider og kommunikasjon
  • Andre aktiviteter i stiftelsen, inkl. prisutdelingsarrangement og utviklingsprosjekter

Vi ønsker søkere med høyere utdanning og minimum 3-5 års arbeidserfaring, gjerne fra administrativt arbeid, kommunikasjonsarbeid og/eller annet relevant arbeid knyttet til det humanitære eller kulturelle feltet. Vi bruker Microsoft 365 som arbeidsverktøy, egen søknadsportal/Insight Grants som søknadsbehandlingssystem, InDesign og publiseringssystemet Craft. Det er en fordel om du er en erfaren bruker av programmene i Office-pakken (minimum Excel, Word, Teams, Outlook). Du vil få opplæring i søknadsbehandling i vår digitale søknadportal. Du må beherske godt norsk og engelsk muntlig og skriftlig, og du må ha god kjennskap til norsk samfunns- og kulturliv.

Vi tilbyr motiverende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en samfunnsengasjert stiftelse. Vi har godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, kontor på Bergehus i Oslo med kantine- og treningsfasiliteter. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet, og legger vekt på god drift av stiftelsen i tråd med sertifiseringskriteriene. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Kort søknad og CV sendes som pdf til daglig leder Karianne Bjellås Gilje på kbg@bergesenstiftelsen.no så snart som mulig, og senest innen onsdag 5. januar 2022 kl. 15.00.

Hvis du har spørsmål om stillingen, bruk samme e-postadresse. Du finner mer informasjon om stiftelsen, og om våre tildelinger og aktiviteter, på nettsidene våre.

Velkommen som søker!

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469