Blå Kors søker rådgiver forebygging

Blå Kors søker rådgiver forebygging

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 1500 engasjerte frivillige og 1900 aktive medlemmer når vi langt ut. På hovedkontoret er vi ca. 50 personer og markeds- og kommunikasjonsavdelingen består av 14 personer.

Er du en god prosjektleder med rusfaglig kompetanse og engasjement for forebyggende arbeid? Har du erfaring med holdningsskapende kampanjer og arbeid med unge som målgruppe? Vil du bruke din kompetanse og teft i Blå Kors sitt viktige arbeid med forebygging innen rus?

Blå Kors søker nå en rådgiver til vårt forebyggende team i avdeling marked og kommunikasjon. Vi ser etter deg med kunnskap om forebygging, og erfaring med å utvikle målgrupperettet kommunikasjon og kampanjer. Du får jobbe med holdningsskapende arbeid særlig knyttet til rus og ungdom, og du vil ha selvstendig prosjektlederansvar for egne tiltak i Blå Kors’ forebyggingsprogram.

Den rette til å fylle rollen kjenner målgruppene, og har god oversikt over hva som rører seg blant unge. Du evner å tenke kreativt for å nå ut i rette kanaler, og du er god på prosjektstyring og både iverksette og gjennomføre planer i bredt samarbeid med andre. Du er nysgjerrig og søker innsikt, og du er opptatt av å se resultater.

I denne rollen er nettverket og kontaktflaten stor, både internt på tvers i Blå Kors, og eksternt i samarbeid med skoler og en rekke andre aktører som jobber for barn og unge. Du blir en del av et fagsterkt team med 14 engasjerte kolleger i avdeling marked og kommunikasjon, og rapporterer til leder forebygging.

Ansvarsområder og oppgaver

 • Prosjektledelse, med selvstendig ansvar for å planlegge, gjennomføre og utvikle prosjekter
 • Resultat- og budsjettansvar for egne ansvarsområder
 • Utvikling og gjennomføring av kampanjer og annen holdningsskapende tiltak i samarbeid med kommunikasjonsteamet
 • Bidra til fagutvikling gjennom innsiktsarbeid i fag og politikk, og kontakt med felt og målgrupper
 • Være en god ambassadør for Blå Kors sitt verdisyn

Ønsket kompetanse og erfaring

 • Høyere utdanning innen helse- og sosialfag, kommunikasjon eller andre relevante fagområder
 • Kunnskap om rus og avhengighet, og erfaring med forebyggingsarbeid
 • Erfaring med prosjektledelse/prosjektarbeid og utviklingsarbeid
 • Erfaring med holdningskampanjer og kommunikasjonsarbeid
 • God kunnskap om målgruppene ungdom/unge voksne, kunnskap om minoritetskulturer er en fordel
 • Kjennskap til ideell og frivillig sektor er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Blå Kors kan tilby en spennende stilling for deg som er sulten på nye utfordringer og ønsker faglig utvikling. På Blå Kors’ kontorer i Oslo sentrum blir du del av et høykompetent team som setter nye ideer og tanker høyt, og som evner å iverksette initiativer raskt. Avdeling marked og kommunikasjon jobber bredt med kommunikasjon, kampanjer, fundraising, forebygging og politikk – og har mange spennende oppgaver og prosjekter på gang fremover.

Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Eva Engeset, tlf.: 469 50 102 eller Elisabeth Lien, tlf.: 481 33 390.

Tiltredelse etter avtale. Søknader vurderes fortløpende, søk gjerne i god tid før fristen 17. april.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469