Bodø kunstforening søker daglig leder/intendant

Vi søker ny daglig leder / intendant til vår spennende institusjon. Den nye daglige lederen vil bære oss inn i en givende og interessant periode som vil bli preget av det Europeiske kulturhovedstadsåret i 2024.

Bodø kunstforening er den største kunstforeninga i Nordland, og har et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kunstforeningen er en frivillig organisasjon, med god plassering og flotte moderne utstillingslokaler sentralt i den nye kulturhavna i Bodø. Det årlige besøkstallet er på ca. 5000 besøkende, med visning av rundt 6 utstillinger hvert år.

Vi tilbyr publikum et sammensatt høyt faglig program. Gjennom å vise varierte utstillinger, både egenproduserte og i samarbeid med kunstnere og andre institusjoner gir vi publikum et godt variert tilbud som er aktuell og attraktiv. I tillegg til egen aktivitet, produserer og eier foreningen landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling også kjent som Nordnorsken.

Arbeidsoppgaver

Lederen har det administrative ansvaret i kunstforeningen og rapporterer til styret. Stillingen innebærer ansvar for daglig drift og utvikling av virksomheten i samsvar med foreningens visjoner og vedtekter.

Som daglig leder har du ansvar for to ansatte helgevakter og en regnskapsfører i 20% stilling. Du samarbeider med kunstforeningens Kunstnerisk råd for å sette kunstprogrammet. Og du leder kompetente frivillige som har god erfaring med montering av utstillinger.

Stillingen byr på mange gode prosjekter som allerede foreligger, særlig for Bodø2024 (det Europeiske kulturhovedstadsåret i 2024). Kunstforeningen har fått støtte fra Kulturdirektoratet (tidl. Norsk Kulturråd) for et gjestekuratorengasjement, som sammen med foreningen planlegger utstillingsåret 2024.

I tillegg til faste åpningstider har kunstforeninga arrangement med lokale og regionale aktører, som et samarbeid med Bodø Kunstforum en gang i måneden og kunstkafé for ungdom hver uke i samarbeid med Ungt Kulturforum Bodø.

I dag har Bodø kunstforening økonomisk støtte fra Bodø Kommune og Nordland Fylkeskommune.

Daglig leder vil være ansvarlig for følgende oppgaver

 • Overordnet ansvar for program, utstillinger og drift.
 • Rapportering til styret
 • Skriving av søknader og budsjett til støtteordninger
 • Skriving av utlysninger for utstillinger og avtaler for kunstnere
 • Oppdatering av hjemmeside, sosiale medier og medlemsmasse.
 • Skriving av tekster, pressemelding, invitasjoner og årsmelding

Vi søker etter en person med flest mulig av følgende kvalifikasjoner

 • Interesse og kunnskap om visuell kunst og kulturarrangement
 • Trivsel og erfaring med utadrettet og selvstendig arbeid
 • Ha relevant utdannelse og/eller erfaring
 • Kunne snakke i forsamlinger, og fremme kunstforeningen i media
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med diverse arbeidsverktøy og digitale verktøy er en fordel.
 • Være allsidig

Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 2. juni eller etter avtale.

Stillingsprosent: 100%
Lønn etter avtale
Søknadsfrist: 27. mars 2023 kl. 12:00

Søknad med vedlagt CV og kontaktinformasjon og referanser sendes til:
post@bodokunst.no.
Merk emnefelt i epost: “Søknad daglig leder”

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Cathrine Persson 45463186 eller styreleder Rita Lekang 91547929

Om arbeidsgiveren

Bodø kunstforening er tradisjonsrik, har en spennende historie og er en ideell, ikke-kommersiell visningsarena for visuell kunst.

Bodø kunstforening opprettet landsdelsutstillingen Den Nordnorske Kunstutstilling / Nordnorsken i 1946, og har produsert den like lenge. Nordnorsken er en juryert utstilling som turnerer over hele landsdelen, og viser kunst av kunstnere med tilknytning til Nord-Norge.

Hovedsatsingsområdet for Bodø kunstforening er samtidskunsten. Vi skal formidle kunst på et profesjonelt nivå som når ut til et bredt publikum. Bodø kunstforenings viktigste formål er å fremme interessen for kunst ved å være en aktiv formidler for kunstinteresserte.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469