Brenner du for kunstformidling? Unik jobbmulighet på Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet søker «formidling kurator». Søknadsfrist 24. mars. (Foto: Statsbygg.)

Nasjonalmuseet er Norges største museum og har rundt 700.000 besøkende årlig. De samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

Våren 2021 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, som et av Nord-Europas største museer. Her skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. De skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere.

I dette arbeidet søker Nasjonalmuseet nå en kurator formidling. Til stillingen ønsker de søkere som bidrar til at Nasjonalmuseet bedre speiler samfunnets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.

Søknadsfrist er 24. mars. Søknaden leverer du gjennom Webcruiter her, hvor du også finner mer informasjon om stillingen.

Om stillingen

Kurator formidling skal skape formidlingstilbud for å formidle museets samlinger, utstillinger, aktiviteter og visningssteder overfor et bredt og mangfoldig publikum i og utenfor museet. I tillegg skal kurator formidling bidra i arbeidet med ideer til utstillinger og arbeide med utstillingsprosjekter.

Kurator formidling skal også arbeide med digitale formidlingsprosjekter, og jobbe spesifikt mot yngre målgrupper.

Arbeidsoppgaver

· Utvikle og gjennomføre formidlingskonsept, formidlingsmetoder, arrangementer og tiltak for ulike målgrupper i og utenfor museet i tråd med gjeldende formidlingsstrategi

· Utvikle og drifte digitale formidlingsprosjekter mot et bredt publikum

· Jobbe med et ungt publikum gjennom våre eksisterende samarbeidsprosjekter, samt å utvikle nye prosjekter mot unge mennesker

· Jobbe målrettet sammen med sosiale-medier-desken for å treffe det unge publikum. Målgruppekompetanse og metoder for å treffe dem, er ønskelig (for eksempel kompetanse innen foto, film, språk, trender i tiden.)

· Rett og plikt til å drive forsknings- og fordypningsarbeid for å frembringe ny kunnskap innen formidlingsfaget i overensstemmelse med museets gjeldende strategi og planer

· Bidra med ideer til utstillinger i henhold til gjeldende programmeringsprosess

· Arbeid med utstillingsprosjekter, jfr. kurator formidlings rolle i henhold til gjeldende prosjektmetodikk i Nasjonalmuseet

· Drive utviklingsarbeid innen det formidlingsfaglige området i overensstemmelse med museets gjeldende strategi og planer

· Opplæring, kompetanseheving, undervisning og formidling for ulike målgrupper internt og eksternt

· Besvare henvendelser fra enkeltpersoner og institusjoner

· Etablere og videreutvikle relasjoner og nettverk nasjonalt og internasjonalt, og representere museet innen sitt fagfelt

· Evalueringsarbeid, rapportering, arkivering og dokumentasjon

· Andre oppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjoner

· Master i kunsthistorie, kunst- og kulturformidling, pedagogikk, utøvende fag (visuell kunst, design og arkitektur) eller tilsvarende innen aktuelt fagområde

· Tilleggsutdanning i pedagogikk er ønskelig

· Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

· To års erfaring fra museumsarbeid

Personlige egenskaper

· Gode samarbeidsegenskaper

· Svært god formidlingsevne

· Svært god forståelse for ulike målgrupper og deres behov

· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

· Svært god gjennomføringsevne

· Erfaring med kunstformidling

· Sosiale medier og tekst

Nasjonalmuseet tilbyr

· Lønnsnivå 520.000-610.000

· Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

· Gode forsikringsordninger

· Unik jobbmulighet i en ledende kulturinstitusjon

· Kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Søk her

Søknadsfrist er 24. mars. Søknaden leverer du gjennom Webcruiter her, hvor du også finner mer informasjon om stillingen.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469