Cultiva søker digital kulturhussjef

Vi bygger et digitalt kulturhus og søker en kulturhussjef.

I januar 2023 overtar Cultiva det gamle kunstmuseet i sentrum av Kristiansand, i Skippergata 24b. To av etasjene blir innovasjonshus for digital kunst- og kulturproduksjon. Samtidig etablerer vi en digital plattform for kunst og kultur.

Vi søker nå en kompetent og engasjert medarbeider til å lede utviklingen av innovasjonshuset og den digitale plattformen for kunst- og kulturfeltet. Stillingen er en fast ansettelse, med oppstart i løpet av våren 2022.

Cultiva er en stiftelse som har for formål å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter.  Stiftelsen støtter prosjekter som bidrar til nyskaping og utvikling, og som holder et høyt kvalitativt nivå. Cultivas strategiske ambisjoner er å bidra til digitalisering, inspirere til bærekraft, styrke inntektsmodeller, og ta initiativ til sterke og forpliktende partnerskap. Cultivas nedslagsfelt er Kristiansand, men innenfor de digitale satsingene er aktuelle partnerskap både nasjonale og nordiske.

Vi ser etter deg som

 • Har utdanning innen teknologiutvikling og -anvendelse. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Har kunnskap om og erfaring med digital kunst- og kulturproduksjon.
 • Har bred interesse og forståelse for digitale forretningsmodeller.
 • Vil bidra til at kunst- og kulturfeltet tar eierskap til egen digital transformasjon.
 • Har relevante lokale, nasjonale og nordiske fagnettverk, evne til å mobilisere samarbeidspartnere, samt blikk for skalering
 • Er kreativ, samarbeidsorientert og initiativrik.
 • Behersker godt norsk og engelsk.

Dine arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre etablering av et innovasjonshus for digital kunst- og kulturproduksjon i sentrum av Kristiansand.
 • Planlegge og etablere en digital plattform for kunst- og kulturfeltet.
 • Mobilisere og etablere partnerskap for utvikling og drift av både digital plattform og innovasjonshus.
 • Planlegge og gjennomføre ekstern kommunikasjon knyttet til Cultivas digitale satsinger.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som digital kulturhussjef fra våren 2022.
 • Ansvar for å utforme din egen arbeidshverdag.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Imøtekommende og engasjerte kollegaer, og godt arbeidsmiljø.
 • Hyggelige lokaler i sentrum av Kristiansand.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser.

Du vil jobbe tett med Cultivas daglig leder, øvrige ansatte og styret.

Noe reising, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469