Drammen kommune søker rådgiver allmennkultur

Drammen kommune har høye ambisjoner for tjenester innen et bredt kulturfelt. Nå skal avdelingen Kunst og kulturarv styrke laget med en dyktig og erfaren rådgiver innen kunst og allmennkultur. Gjennom dialog og tverrfaglig samarbeid bidrar avdelingen til innovative og faglig sterke kunst- og kulturprosjekter og løsninger. Ved å koble historie og samtid bidrar vi til at kunst og kulturarv brukes som ressurs i steds- og samfunnsutviklingen.

Rådgiveren vi søker vil være sentral i videreutviklingen av tilskuddsordningene innen kultur, ha ansvar for oppfølgingen av de større kulturaktørene i Drammen. Videre vil rådgiveren gjennom politisk saksbehandling, samhandling med et bredt kulturliv og løpende kulturforvaltning, være med å styrke tilretteleggingen for kulturlivet i en stor kommune.

Rådgiveren vi leter etter, har fokus på dialog med innbyggerne, er god til å formidle fag og ser verdien av å samhandle på tvers.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte tilskuddsordningene innen kultur
 • Utarbeide saker for administrativ og politisk behandling
 • Rådgivning, tilrettelegging og saksbehandling innenfor et bredt kulturfelt

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole på masternivå innen relevante fagområder
 • Kunnskap og erfaring innen supplerende fagfelt
 • Solid kunnskap og erfaring med tilskuddsforvaltning
 • Relevant og god kunnskap om kommunale planprosesser, kommunale forvaltning og arbeid med politiske saker
 • Kunnskap og erfaring fra prosjektledelse og prosessledelse
 • Kompetanse innen kommunikasjon og digital formidling
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Personlige egenskaper

 • Ha et bankende hjerte for kunst og kultur
 • Takle å ha mange oppgaver på gang samtidig og ha stor arbeidskapasitet
 • Være utadvendt og ha gode evner til å kommunisere og samhandle på tvers av fag, miljøer og store organisasjoner
 • Evne å formidle både samtidskunst og allmennkultur
 • Strukturert, løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et bredt fagfelt med dyktige og kollegaer med stort engasjement for kunst og kulturarv
 • God opplæring i kommunens fagsystemer og gode muligheter for kurs og faglig oppdatering innen fagfeltene
 • Fleksitidordning og pensjonsavtale
 • Lønn og tiltredelse etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester.
Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469