Drammen kulturskole søker spesialpedagog/musikkterapeut

Drammen kulturskole ønsker å styrke tilbudet til elever som av ulike grunner har behov for ekstra tilrettelegging av undervisningen. Vi leter etter en fagperson som både kan undervise disse elevene i ett av kulturskolens fag og veilede sine kolleger innenfor dette området.

Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater, visuell kunst, keramikk, dans, nysirkus, skriveLyst og animasjon/film/foto. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i Drammen Kommune. Les mer på vår nettside og på sosiale medier (facebook, instagram, twitter og youtube).

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, framlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven § 10-9 og forskrift § 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden

Arbeidsoppgaver

 • Gruppeundervisning for elever med særskilte behov
 • Veiledning av kolleger som har elever med særskilte behov
 • Bidra til å øke Kulturskolens kompetanse på elever med særskilte behov
 • Undervisningsdag: fortrinnsvis torsdag
 • Undervisningssted:
  Grønland 60, Drammen
 • Personalmøter foregår på utvalgte fredager kl 9-13
 • Seksjonsmøter og prosjektgruppemøter etter egen plan
 • Stillingen skal i hovedsak kunne gjennomføres innenfor en arbeidsdag, men noe møtevirksomhet, personalmøter og annet arbeid utenfor vanlig undervisningsdag må påberegnes. Dette avklares i arbeidsplan ved starten av undervisningsåret.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 4 år relevant utdanning på høgskole eller universitetsnivå som blant annet inkluderer fagutdanning innen ett av Kulturskolens fag sammen med terapeut-/spesialpedagog-utdanning.
 • Erfaring fra gruppeundervisning for elever med særskilte behov og for øvrig liknende arbeid som denne utlysningen beskriver.
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.  Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, kreativ, nytenkende og løsningsorientert.
 • Du evner å skape gode relasjoner til både elever, foreldre og kolleger.
 • Du er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Du er trygg på ditt fag, din undervisning og din rolle som veileder av kolleger.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kulturskole i utvikling
 • Mulighet til å bidra i prosessen med å utvikle Kulturskolen mot visjonen Kulturskole for alle!
 • Godt arbeidsmiljø og kollegasamarbeid
 • Fokus på tverrfaglig arbeid
 • Lønn: Sentralt lønns- og stillingsregulativ

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Spørsmål om stillingen?

Kontakt Line Fredriksdatter på telefon 971 31 883.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469