En unik mulighet til å fremme og bevare norsk kulturarv

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har et høyt ambisjonsnivå og engasjerer seg i samlingsforvaltning, forsking, formidling og prosjektarbeid. Nå søker vi ny direktør som sammen med et dedikert og kompetent fagmiljø skal fortsette å skape et betydelig arkiv, gi midler til prosjekter som gjennomføres av lokale tradisjonsbærere over hele landet, skape nettverk og bygge kunnskap som kommer hele folkedans og folkemusikkmiljøet til gode.

Vår nye direktør får en unik mulighet til å lede arbeidet med å fremme og ivareta en viktig del av norsk kulturarv, og vil spille en nøkkelrolle i å utvikle og forme fremtiden for fagmiljøet i Norge. Som direktør får du overordnet ansvar på strategisk og operativt nivå for å lede stiftelsen med fokus på både resultat-/måloppnåelse, organisasjonsutvikling og faglig utvikling. Videre vil du være senterets representant utad, og bygge og videreutvikle nettverk både nasjonalt og internasjonalt, samtidig som du samarbeider med ledende fagpersoner og organisasjoner. Direktøren er øverste leder for stiftelsen, og rapporterer til styret.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans ønsker seg en erfaren, motiverende og robust leder som kan være med å videreutvikle senteret, og bygge en kultur der medarbeidere på alle nivå har de beste forutsetningene for å lykkes og prestere. Den rette kandidaten er trygg og tydelig i lederrollen, og beskrives som en lagbygger med initiativ, engasjement og gjennomføringskraft. Vi ser etter deg som har dokumentert ledererfaring med personal- og resultatansvar, fortrinnsvis fra kompetanseorganisasjoner. Du bør ha et hjerte for kultursektoren, men bakgrunn eller erfaring fra fagfeltet er ikke et krav. Relevant høyere utdanning foretrekkes, men erfaring kan kompensere. Personlig egnethet, sterke relasjonelle ferdigheter og gode kommunikasjonsevner vil bli vektlagt.

Senteret ligger på Dragvoll i Trondheim, og huser en av Europas største arkivsamlinger av folkemusikk og folkedans. Arbeidssted for stillingen er ved senteret i Trondheim.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Visindi ved seniorrådgiver Renée Davadi, tlf: 988 94 662 eller rådgiver Marianne Bakken, tlf: 410 91 376. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

Om Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Norsk senter for folkemusikk og folkedans vil fremme, verne og føre videre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner som et uttrykk for kulturell identitet og som bærer av særegne kvaliteter.

Institusjonen startet i 1972 som «Rådet for folkemusikk og folkedans». Fra 1992 ble institusjonen etablert som stiftelse med grunnkapital på 599 8mm-filmer av folkedans, tatt opp av Egil Bakka og samarbeidspartnere i perioden 1967-1972. I dag er Norsk senter for folkemusikk og folkedans et ledende kompetansesenter for folkemusikk og folkedans.

På senteret driver våre fagansatte med arkivarbeid, forskning, formidling og prosjektarbeid. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt. Senteret er også akkreditert som rådgivende organisasjon for UNESCO på vern og ivaretakelse av immateriell kulturarv. Stiftelsen er en selvstendig institusjon med sete i Trondheim, og består av 16 ansatte fordelt på 10 årsverk.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469