Færder kommune søker virksomhetsleder for kultur og frivillighet

Vi ser etter deg som er en erfaren og god leder, med stor faglig kompetanse. Vi ønsker deg som evner å tenke strategisk rundt videreutvikling av kultur, idrett og frivillighetsområdet i Færder kommune, og som kan bidra til den totale samfunnsutviklingen.

Frivilligheten står sterkt og er et viktig satsingsområde i kommunen. Vi ønsker en leder som passer godt inn i vårt lederteam, som ønsker samarbeid på tvers, og som kan bidra til å løfte kultur, idrett og frivillighetsfeltet i kommunen.

Avdelingen du skal lede har 7 årsverk og virksomhetsleder inngår i lederteamet til virksomhetsdirektør for Administrasjon, kultur og levekår. Avdelingen har ansvar for kunst- og kulturformidling, DKS, arrangementsutvikling og utleie av anlegg. Avdelingen har videre ansvar for anleggsplanen for idrett og friluftsliv.

Avdelingen skal utvikle og følge opp plattformen for samhandling med frivilligheten i kommunen, drift og videreutvikling av frivillighetssentralen og tilskuddsforvaltning på kulturområdet.

Saksbehandling av veinavnsaker ligger også til avdelingen.

Kultur og frivillighet har som mål å skape gode møteplasser, gi gode kulturopplevelser der folk bor og å være relevante i den videre kultur- og samfunnsutviklingen av Færder kommune.

Hva ønsker vi at du skal bidra med?

 • Bidra til den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunens stedsutvikling gjennom arbeidet med å skape gode møteplasser, gode kunst- og kulturopplevelser for befolkningen, og et godt samarbeid med frivilligheten.
 • Ha et helhetlig overordnet faglig ansvar for oppgavene innen frivillighet, idrett, kunst og kultur.
 • Utvikle frivillighetsfeltet i tråd med vedtatte strategier.
 • Bygge relasjoner og partnerskap mellom kommunen, kulturaktører, frivilligheten og relevante samfunnsaktører.
 • Være pådriver i utvikling og innovative prosesser, og igangsette og følge opp prosjekter og tiltak.
 • Sikre gode utredninger på kulturfeltet og utforme gode saksframlegg til politikerne.
 • Forvalte tilskuddsordningene våre slik at vi gjennom disse når kulturpolitiske mål

Vi ser etter deg som har

 • God faglig innsikt innen frivillighet, kunst- og kulturfeltet
 • Ledererfaring og god kunnskap om ledelse på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterbare resultater
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor kunst- og kulturfeltet
 • God, overordnet kunnskap innen økonomi- og budsjettstyring
 • God kommunikasjons- og formidlingskompetanse, både muntlig og skriftlig
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk tenkning og helhetlige vurderinger
 • Målrettet og resultatorientert
 • Teambygger, som evner å skape motivasjon, felleskap, og inspirere medarbeidere til å arbeide mot felles mål og resultater
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig til å bygge relasjoner
 • Stor arbeidskapasitet, og gjennomføringskraft
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med utfordrende og spennende oppgaver
 • En levende og aktiv kommune med hyggelig arbeidsmiljø
 • Personlig og faglig utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Om Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469