Høyskolen Kristiania søker professor / førsteamanuensis, prosjektledelse kunst og kreativ næring

Om Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media

School of Arts, Design, and Media ved Høyskolen Kristiania er med sine 1600 studenter og 128 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige utdanningsmiljøet i Norge. Fagporteføljen omfatter skapende og utøvende studier innenfor musikk og scenekunst, film- og TV-produksjon, kommunikasjon og design samt skrivekunst. Tilbudet omfatter også et studium i prosjektledelse for kunst og kreativ næring. Studiene har en tett relasjon til relevante bransjer og høy arbeidslivsrelevans. Kunnskapsproduksjonen i fagmiljøene er knyttet til både forskning og kreativ praksis. Forskningsprosjektene spenner over et vidt spekter fra dans i erindringskulturen til arkitektur i sosiale medier.

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring har 35 studieplasser per årstrinn og er plassert på Institutt for musikk. Instituttet er en attraktiv arbeidsplass med et generøst og inspirerende arbeidsmiljø. Instituttet har 24 studenter og 300 studenter og tilbyr bachelorstudier i utøvende populærmusikk, låtskriving og lydproduksjon, i tillegg til prosjektledelse. Fagmiljøet knyttet til bachelor i prosjektledelse er lite, men har en attraktiv forskerprofil. Forskningstema spenner fra prosjektledelse i teatret til TV-komedie.

Om stillingen

Ved Institutt for musikk utlyses stilling som professor eller førsteamanuensis i 100 prosent.

Med utlysningen ønsker vi å dekke minst ett av følgende fagområder:

 • Ledelse/prosjektledelse/kulturledelse
 • Bedriftsøkonomi/kulturøkonomi
 • Markedsføring/kulturformidling

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, veiledning og sensur i relevante emner
 • Drive forskning og utviklingsarbeid på relevante områder
 • Formidle fagkunnskap i arbeidslivet og offentligheten
 • Bygge sterke nettverk i relevante bransjer

Den som ansettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Undervisningsoppgavene vil i hovedsak ligge til bachelorprogrammet Prosjektledelse kunst og kreativ næring, men den som ansettes, skal også kunne bidra til undervisning på andre studieprogrammer på høyskolen.

Kompetansekrav

Søkere vil bli vurdert i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler. Følgende krav gjelder:

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere skal bedømmes, men ikke rangeres, på om de oppfyller følgende krav: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktiske undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå).

Kompetansekrav for ansettelse i stilling som professor

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder
 • I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over til
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra utdanning og utdanningsledelse
 • En forskerprofil innenfor ett eller flere av følgende områder: Arts Management and Leadership Studies, Creative and Cultural Industries Studies, medie- og kommunikasjonsvitenskap, organisasjonspsykologi, medielov, juss og kreative næringer.
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter, og innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Inngående kjennskap til kulturnæringene, nasjonalt og internasjonalt, samt bredt bransjenettverk
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Kandidater forventes å kunne undervise på et skandinavisk språk og engelsk. Søker som ansettes i stilling som førsteamanuensis og som ikke tilfredsstiller kravet om grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, må gjennomføre høyskolens kurs i pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Vi ønsker en snarlig tiltredelse.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Engasjement og kreativitet
 • Ambisjon
 • Raushet og toleranse
 • Formidlingsevne
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Høyskolen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknaden med nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk via søknadsportal:

 • Søknadstekst med redegjørelse for søkerens motivasjon og utdanningsfilosofi
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, arbeidserfaring og annen faglig virksomhet
 • Oversikt over undervisningserfaring som viser utvikling av pedagogisk kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og utviklingsprosjekter
 • Inntil 15 vitenskapelig arbeider
 • Plan for forsknings- og utviklingsarbeid
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avlegge en prøveundervisning og/eller prøveveiledning innen relevant fagområde.

Høyskolen Kristiania tilbyr:

 • En utviklende jobb i et dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio (ved normal hverdag)
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 

24.10.2021

 

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert. Klikk på “Søk her” for å gå til søknadsportal.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469