Jobbe i Bergesenstiftelsen?

Har du lyst til å jobbe i en samfunnsengasjert stiftelse som støtter kulturelle og humanitære prosjekter? Vi har ledig et ettårig vikariat som søknadskoordinator i Bergesenstiftelsen, med søknadsfrist 5. januar 2024.

Bergesenstiftelsen er en allmennyttig stiftelse som tildeler støtte til kulturelle og humanitære prosjekter i Norge. Vi har tre-fire åpne søknadsrunder i året, og mottok i 2023 vel 1500 søknader. Vi utdeler også Bergesenprisen årlig – en av Norges største priser til allmennyttig arbeid. Vår administrasjon på to-tre årsverk holder til i Oslo, og vi har ledig et vikariat for medarbeider i foreldrepermisjon, i ett år fra ca. 1. mai 2024.

Er du kandidaten vi ser etter?

Vi ser etter en strukturert, analytisk og handlekraftig person med høy arbeidskapasitet, og evne til å arbeide systematisk og selvstendig med mange ulike oppgaver. Vi ønsker søkere med erfaring fra det humanitære eller kulturelle feltet, dvs. stiftelsens primære formålsområder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

  • Søknadsveiledning, teknisk support og oppfølging av søkere/søknader
  • Søknadsbehandling og søknadsstatistikk
  • Andre aktiviteter i stiftelsen, inkl. prisutdelingsarrangement og utviklingsprosjekter
  • Annet arbeid delegert av daglig leder ved behov

Vi ønsker søkere med høyere utdanning og minimum 3-5 års arbeidserfaring, gjerne fra administrativt arbeid, tilskuddsforvaltning og/eller annet relevant arbeid knyttet til det humanitære eller kulturelle feltet.

Vi bruker Microsoft 365 som arbeidsverktøy, Insight Grants som søknadsbehandlingssystem og InDesign og publiseringssystemet Craft for våre nettsider. Det er en fordel om du er en erfaren bruker av Microsoft 365 (minimum Excel, Word, Teams, Outlook).

Du vil få opplæring i søknadsbehandling i vår digitale søknadsportal. Du må beherske godt norsk og gjerne engelsk muntlig og skriftlig. God kjennskap til og interesse for norsk samfunns- og kulturliv er en forutsetning. Stillingen rapporterer til daglig leder i stiftelsen.

Frilansere oppfordres til å søke

Frilansere oppfordres til å søke, da stiftelsen har en liten administrasjon, og vil kunne ha behov for ekstrahjelper og korttidsvikariater også utover det utlyste vikariatet.

Vi tilbyr motiverende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en samfunnsengasjert stiftelse. Vi har godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og kantine- og treningsfasiliteter knyttet til kontorlokalene på Bergehus nær Skøyen i Oslo. Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet, og legger vekt på god drift av stiftelsen i tråd med sertifiseringskriteriene. Lønn og tiltredelse etter avtale.

Kort søknad og CV sendes som samlet pdf-fil til daglig leder Karianne Bjellås Gilje på kbg@bergesenstiftelsen.no innen fredag 5. januar 2024 kl. 12.

Har du spørsmål om stillingen, bruk samme e-postadresse. Du finner mer informasjon om stiftelsen, og om våre tildelinger og aktiviteter, på nettsidene våre.

Velkommen som søker!

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469