KORO søker leder av seksjon for formidling og kommunikasjon

Arbeidsoppgaver

Vi søker en kandidat med gode lederegenskaper, god innsikt i fagfeltet og interesse for samtidskunst/kunst i offentlige rom. Seksjonslederen har budsjett- og personalansvar, rapporterer til direktør og inngår i KOROs ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/ høgskole på mastergradsnivå, innenfor relevante fagområder
 • Gode lederegenskaper
 • Gode formidlingsevner og forståelse av formidlingsoppdraget
 • Innsikt i og interesse for samtidskunst
 • Erfaring fra journalistikk, pressehåndtering og kommunikasjonsarbeid på digitale flater
 • Erfaring med strategisk og praktisk kommunikasjonsarbeid
 • Gode ferdigheter innen relevante IT-systemer
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på begge målformer og engelsk
 • Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og effektiv

Vi tilbyr

Interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Lønnsplassering som seksjonssjef, stillingskode 1211 i Statens lønnsregulativ. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Arbeidsplass sentralt i Oslo.

Om arbeidsgiveren

KORO arbeider med produksjon, formidling, forvaltning og kunnskapsutvikling innenfor kunst i offentlige rom. Vi har som mål at samtidskunst av høy kvalitet skal være tilgjengelig for et bredt publikum over hele landet. KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og er underlagt Kulturdepartementet. Vi har 24 medarbeidere og kontor sentralt i Oslo.

Inkludering og mangfold er en styrke. KORO har et personalpolitisk mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Produsent
Norsk Viseforum
Produsent
Nasjonal Jazzscene
Daglig leder
Norske Kulturarrangører (NKA)
Konservator
Sør-Troms Museum
Direktør
Kunsthall Trondheim
Orkesterregissør
Stavanger Symfoniorkester
Formidler
Galleri F 15
Direktør
Henie Onstad Kunstsenter
Promotørassistent
All Things Live

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774