Kunsthall Trondheim søker direktør

Kunsthall Trondheim er den største internasjonale arenaen for samtidskunst i Trondheim og Midt-Norge. Gjennom våre utstillinger og offentlige programmer styrker vi den lokale scenen, introduserer ledende internasjonale kunstnere så vel som nye posisjoner, og inkluderer et stort og mangfoldig publikum. Kunsthall Trondheim tilbyr et variert offentlig program inkludert formidling for barn og unge, workshoper, konserter, performancer, filmvisninger og foredrag.

Kunsthall Trondheim produserer utstillinger og programmer som speiler vårt globaliserte samfunn, problematiserer normative kjønnsroller og seksuell identitet, og fremhever marginaliserte kunstneriske posisjoner og kunstnere som ennå ikke har stilt ut i Trøndelag. I perioden 2020-2025 fokuserer vi på kunnskapsproduksjon gjennom tverrfaglig og kunstnerisk forskning, dialog med vitenskap og teknologi, sosial rettferdighet, bærekraft, helse og klima ved å bidra med kunstneriske perspektiver på disse områdene.

Kunsthallen åpnet dørene for publikum i 2016 i den tidligere brannstasjonen i Trondheim sentrum, etter en treårs pilotperiode i et midlertidig lokale. Kunsthallen ble stiftet etter initiativ fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, som sammen med Kulturdepartementet og Kulturrådet er våre viktigste støttepartnere. Vi samarbeider jevnlig med naboene i Trondheims Kulturkvartal så vel som med andre aktører i byen, regionen, samt internasjonale partnere. Kunsthall Trondheim AS eies av Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Se www.kunsthalltrondheim.no

Direktør

Ledelse – Kunst – Formidling – Kommunikasjon 

Kunsthall Trondheim er i vekst og i en spennende utvikling. Vi søker nå en visjonær og ambisiøs leder   som evner å lede kunsthallen og skape store kunstopplevelser for et bredt publikum. Direktøren må ha solid kunstfaglig kompetanse, bredt nettverk og omfattende oversikt over samtidskunsten og et bredt kunstsyn. Vår nye leder må ha gode kommunikasjonsferdigheter og være  en dedikert relasjonsbygger. Direktøren er både den kunstfaglige og administrative lederen for kunsthallen og må ha forståelse for så vel økonomi som organisasjonsutvikling, og arbeid opp mot offentlige og private støttespillere og næringsliv. Kunsthallen skal være en tydelig deltaker i samfunnsdebatten gjennom å engasjere publikum og offentligheten i viktige spørsmål og temaer.  

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • Utvikle Kunsthallens kunstneriske profil, publikumsutvikling og publikasjoner
 • Lede og videreutvikle organisasjonen i henhold til strategier, handlingsplaner og mål. 
 • Aktiv i utarbeidelsen av strategiske planer og profil i samarbeid med eiere, styre og stab
 • Fylle rollen som både kunstfaglig og administrativ leder for kunsthallen
 • Legge program i samråd med fagstab i tråd med definert mandat og å nå ut til et bredt publikum lokalt, regionalt og nasjonalt, med internasjonalt gjennomslag
 • Bygge nettverk og utvikle samarbeidsprosjekter med kunstaktører, offentlige myndigheter, næringsliv og NTNU lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Sikre god økonomistyring med planlegging og fokus på resultat, både i ft aktivitet og økonomi
 • Arbeide aktivt for å øke inntektene gjennom offentlige tilskudd, bidrag fra private og ulike organisasjoner, samt publikum.
 • Legge et variert program med høy kunstfaglig kvalitet, og selv bidra til kuratering av utstillinger og prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høy kunstfaglig kompetanse og et bredt kunstsyn
 • Relevant ledererfaring
 • God oversikt over norsk og internasjonal samtidskunst
 • Gjerne internasjonal kunstfaglig erfaring 
 • Relevant arbeidserfaring fra kunstfeltet – gjennom publikasjoner og/eller kuratorisk virksomhet
 • Utdannelse på universitetsnivå innen kunst, kunsthistorie eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Visjonær, strategisk og ambisiøs, – stå opp som et «fyrtårn» for kunsthallen
 • Samlende, inkluderende og tydelig med god rolleforståelse
 • Relasjonsorientert med etablert kunstfaglig nettverk og evne til å videreutvikle dette 
 • Entusiastisk, energisk og proaktiv
 • Målrettet, selvstendig og en strukturert arbeidsstil 
 • Sterke samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Språk 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk/skandinavisk 

Vi tilbyr

En utfordrende og inspirerende kunstfaglig lederstilling i kanskje den mest spennende byen i den norske kunstverden

Store muligheter til å påvirke og utvikle kunsthallens utvikling og vekst 

Meget selvstendig, utviklende og ansvarsfull stilling med konkurransedyktige betingelser

Godt arbeidsmiljø i nye veltilpassede lokaler 

Kunsthall Trondheim er en equal opportunities employer

 

Alle henvendelser til Search House behandles konfidensielt, i første fase også overfor oppdragsgiver.

Ihht. offentlighetsloven kan søker be om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Ønsket må begrunnes. Om unntak ikke blir akseptert, vil søker bli varslet og få mulighet til evt trekke sin søknad.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469