Kunstmuseet NordTrøndelag søker samlingsforvalter og formidler

Er du kunstinteressert og ønsker å jobbe innovativt med samlingsforvaltning?

Kunstmuseet NordTrøndelag søker ny samlingsforvalter som vil inngå i teamet på museet, og jobbe med å ivareta og synliggjøre kunst i vår region.

En del av oppgavene vil være knyttet til å formidle samlingen både digitalt og gjennom ulike formidlingsopplegg.

Du vil også inngå i samarbeidet med å tilrettelegge, gjennomføre og utvikle Kunstmuseets verksted og formidlingstilbud med museets museumspedagog.

Vi søker en strukturert og praktisk anlagt person, som er kreativ og løsningsorientert. Du må ha god gjennomføringsevne, og kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Vi ønsker oss gjerne en mannlig kollega i teamet, og oppfordrer derfor menn til å søke, men dette er ikke et absolutt krav for stillingen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ansvarsområde som samlingforvalter/formidler:

 • Samlingsforvaltningsarbeid inkludert registrering, digitalisering, tilgjengeliggjøring og forebyggende konservering
 • Praktisk arbeid med utstillinger, blant annet sikring og ivaretakelse av verk ved montering/demontering
 • Bidra i formidlingsarbeidet med aktualisering av samlingen, kunstverksted og DKS

Du må ha:

 • Interesse og forståelse for kunst
 • Gode datakunnskaper
 • Utdanning innen og/eller erfaring med samlingsforvaltning
 • Utdanning innen og/eller erfaring med kunstformidling
 • Gode kommunikasjonsevner

Fordel om du har:

 • Museologi
 • Kunsthistorie
 • Bakgrunn som utøvende kunstner
 • Erfaring fra museumsarbeid
 • Erfaring med fotografering og bildebehandling
 • Erfaring med grafisk arbeid

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling.
 • En utfordrende og spennende stilling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Tariffavtale og pensjonsordning i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtale og i h.t. museumsoverenskomsten – stillingskode 1065 – fra lønnstrinn 38

Generell informasjon

For mer informasjon om stillingen kontakt museumsleder Sara Cornelia Greiff tlf. 400 39 239 eller museumspedagog/fagleder formidling Kathrine Skarsholt tlf. 48 88 00 41

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk via denne siden.

Se www.kunstmuseet.no for nærmere informasjon.

Om Kunstmuseet NordTrøndelag og Namsos

Kunstmuseet har hovedbase i Kulturhuset i Namsos, og er museet for visuell kunst i Trøndelag.

Kunstmuseet NordTrøndelag viser skiftende utstillinger av nasjonale og internasjonale kunstnere, samt utstillinger fra museets faste samling. Museet jobber aktivt med formidling av kunst gjennom omvisninger, kunstverksted og Den Kulturelle Skolesekken.

Kunstmuseet har også en egen museumsbutikk som tilbyr et bredt utvalg av kunst og design.

Riangalleriet har eget utstillingsrom med kunst av Johs. Rian (1891 – 1981). I tillegg disponerer Namsos Kunstforening museets utstillingslokaler, og viser blant annet den årlige Namdalsstipendiatutstillingen.

Staben ved Kunstmuseet utgjorde i 2022 4,4 årsverk.

Namsos kommune har ca. 15 100 innbyggere, og er regionsenter i Namdalen.

I Namsos er det et bredt kulturtilbud med kino, kulturhus, flere museer, gallerier, idrettslag, kor, korps og teaterlag. Byen og omlandet utgjør et større arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid for ektefelle/samboer, og har utdanningsinstitusjoner på høyskolenivå. Det er godt utbygd offentlig kommunikasjon med bussruter, egen flyplass, og båtforbindelse til de ytre delene av Namdalen.

Om arbeidsgiveren

Museet Midt IKS er det konsoliderte museet for Namdalen, og består av fire avdelinger som er lokalisert i Namsos og på Rørvik: Kunstmuseet NordTrøndelag, Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Namdalsmuseet, Norsk Sagbruksmuseum. Dette er kunst- og kulturhistoriske museer med forvaltningsansvar for 79 620 kulturhistoriske gjenstander, derav 1681 kunstgjenstander og 60 båter, samt 8943 foto.

Museet forvalter også 78 kulturhistoriske byggg, som inkluderer to fredete kulturmiljø: fiskeværet Sør-Gjæslingan og det teknisk-industrielle kulturminnet Spillium Dampsag & Høvleri.

I tillegg yter vi museums- og kulturminnefaglig rådgiving til distriktskommunene i Namdalen gjennom Distriktsseksjonen. Museet har 38 årsverk fordelt på 73 ansatte siste år.

Museet Midt IKS ønsker å gjenspeile samfunnet forøvrig i størst mulig grad. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469