Lillestrøm kommune søker avdelingsleder kultur og frivillighet

Vi ser et etter en erfaren og god leder, med stor faglig kompetanse. Vi ønsker deg som evner å tenke strategisk rundt videreutvikling av kultur og frivillighetsområdet i Lillestrøm kommune, og som kan bidra til den totale samfunnsutviklingen.

Kommunen bruker kultur aktivt i by- og stedsutviklingen. Vi er i ferd med å ferdigstille kulturkvartalene i Lillestrøm by som inneholder Nitja senter for samtidskunst, Kvartal 1 med nytt bibliotek, parkområder og verneverdig bebyggelse. Kommunen står ovenfor viktige kultursatsinger framover, blant annet knyttet til utvikling av Nordre Øyeren våtmarksområder og Blaker Skanse som kulturdestinasjoner i regionen. Frivilligheten står sterkt og er et viktig satsingsområde i kommunen. Vi ønsker en leder som passer godt inn i vårt lederteam, som ønsker samarbeid på tvers, og som kan bidra til å løfte kultur og frivillighetsfeltet i kommunen.

Avdelingen du skal lede har 10,5 årsverk og avdelingsleder inngår i lederteamet til kommunalsjef for Kultur. Avdelingen har ansvar for utvikling, drift og forvaltning av kulturarenaer, museumsdrift, kunst- og kulturformidling og arrangementsutvikling. Avdelingen har videre ansvar for å utvikle og følge opp plattformen for samhandling med frivilligheten i kommunen, og tilskuddsforvaltning på kulturområdet.

Kommunalområdet kultur består av fire avdelinger; Kultur og frivillighet, Bibliotek, Friluftsliv og idrett og Barn og unge. Kommunalområdet har som mål å skape gode møteplasser, gi gode kulturopplevelser der folk bor og å være relevante i den videre kultur- og samfunnsutviklingen av Lillestrøm kommune.

Hva ønsker vi at du skal bidra med

 • Bidra til den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunens by- og stedsutvikling gjennom arbeidet med å skape gode møteplasser, gode kunst- og kulturopplevelser for befolkningen, og et godt samarbeid med kulturinstitusjoner, næringslivet og frivilligheten.
 • Ha et helhetlig overordnet faglig ansvar for oppgavene innen kunst og kultur.
 • Utvikle frivillighetsfeltet i tråd med vedtatte strategier.
 • Etablere en felles strategi for avdelingens kunst- og kulturarbeid, samt mål og tiltak for de underliggende tjenestene.
 • Bygge relasjoner og partnerskap mellom kommunen, kulturaktører, frivilligheten og relevante samfunnsaktører.
 • Være pådriver i utvikling og innovative prosesser, og igangsette og følge opp prosjekter og tiltak.
 • Sikre gode utredninger på kulturfeltet og utforme gode saksframlegg til politikerne.
 • Forvalte tilskuddsordningene våre slik at vi gjennom disse når kulturpolitiske mål

Vi ser etter deg som har

 • God faglig innsikt innen kunst- og kulturfeltet
 • Ledererfaring og god kunnskap om ledelse på tilsvarende nivå
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterbare resultater
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innenfor kunst- og kulturfeltet
 • God, overordnet kunnskap innen økonomi- og budsjettstyring
 • God kommunikasjons- og formidlingskompetanse, både muntlig og skriftlig
 • Digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk tenkning og helhetlige vurderinger
 • Analytisk og systematisk tilnærming til oppgaveløsingen
 • Målrettet og resultatorientert
 • Teambygger, som evner å skape motivasjon, felleskap, og inspirere medarbeidere til å arbeide mot felles mål og resultater
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig til å bygge relasjoner med kulturlivet, næringslivet, frivilligheten, innbyggerne og ansatte i kommunalområdet og kommunen forøvrig
 • Stor arbeidskapasitet, og gjennomføringskraft

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En endringsorientert og innovativ organisasjon
 • Hyggelige og kompetente kollegaer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Annet

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Lillestrøm kommune mottar alle søknader elektronisk og du søker via søknadsskjema.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469