Moldejazz søker kunstnerisk leder

(Foto: Petter W. Sele)

Er du vår nye kunstneriske leder?

(English follows below)

Moldejazz skal ansette ny kunstnerisk leder. Vi søker en dynamisk og erfaren person med betydelig kompetanse innenfor jazzfeltet som ønsker å være med å utvikle festivalen vår i fremtiden.

I den vakre kystbyen Molde, omgitt av spektakulært fjord- og fjellandskap, har festivalen vår en rik historie som verdens eldste jazzfestival med kontinuerlig drift siden 1961. Nå ser vi etter en visjonær leder til å ta ansvar og drive frem festivalen til nye høyder.

Den rette kandidaten kjenner verdien av teamarbeid og vet hvordan man tilpasser hvert års program til festivalens langsiktige arbeid og utvikling. Vi søker en person som er kreativ og strukturert og samtidig visjonær og modig i sitt arbeid på vegne av festivalen, og utvikler den solide merkevaren til Moldejazz som en lokalt, nasjonalt og internasjonalt ledende jazzfestival. Som kunstnerisk leder har du ansvar for å booke artister, initiere og kuratere spennende musikalske prosjekter, og lede tilknyttede arbeidsgrupper innad i organisasjonen.

Dette er en tre- til fireårs åremålskontrakt med en femti prosents stilling hvor arbeidsåret organiseres sammen med daglig leder og administrasjon ved ansettelsesstart. Den kreative lederen rapporterer til daglig leder. En del reisevirksomhet vil være nødvendig, inkludert ukentlige møter med administrasjonen, enten fysisk eller gjennom digitale plattformer. Selv om det ikke er obligatorisk å bo i Molde, vil det gi en unik opplevelse og mulighet til å være en del av vårt lokale og levende festivalmiljø.

For å søke, vennligst fyll ut søknadsskjemaet.

Søknadsfristen er 23. juli.

Ta kontakt med daglig leder Endre Volden for spørsmål du måtte ha.

Are your our new artistic director?

Molde International Jazz Festival is hiring a new artistic director. We are looking for a dynamic and experienced person with significant competence within the jazz field who wants to be part of developing our festival in the future.

Located in the picturesque seaside town of Molde, Norway, surrounded by spectacular fjord and mountain landscapes, our festival has a rich history as the world’s oldest continuous jazz festival since 1961. Now, we are looking for a visionary leader to take charge and propel the festival to new heights.

The right candidate for the job recognizes the value of teamwork and knows how to align the programming with the festival’s general work and development. We seek a person who is creative and structured and simultaneously visionary and bold in their work on behalf of the festival, developing the solid brand that is Molde International Jazz Festival as a locally, nationally, and internationally leading jazz festival. As artistic director, you are responsible for booking artists, initiating and curating exciting musical projects, and leading affiliated work groups within the organization.

This is a three-to four-year term and a fifty percent position where the work year is organized together with the managing director and administration at the start of employment. The Creative Director answers to Managing Director. Some travel will be required, including weekly meetings with the administration, either in person or through digital platforms. While living on-site in Molde is not mandatory, it presents a unique experience and opportunity to be part of our local as well as vibrant festival community.

To apply, please fill out the application form.

The deadline for applications is July 23rd.

Please contact Managing Director Endre Volden for any questions you might have.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469