Moss Kommune søker rådgiver – Kultur

Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver kultur ved virksomhet kultur og idrett. Stillingen er ledig fra 01. september.

Som rådgiver vil du bidra til å utvikle planer og strategier for kulturlivet i Moss på kort og lang sikt.

Kommunen er nå i ferd med å lage en ny kommunedelplan for kunst, idrett og kultur. Denne vil gi klare føringer og prioriteringer for utvikling av Moss i årene som kommer. Du må regne med å bidra til å innfri politiske mål og ambisjoner og bidra til en effektiv samordning av kommunens totale innsats på kultur- og idrettsområdene. I dette ligger også tett dialog med institusjoner og organisasjonslivet.

Hos oss får du

 • Gode muligheter til å bidra i videreutviklingen av Moss som kulturkommune
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Nye kontorlokaler
 • Fleksibel arbeidstid (dagtid)
 • Et lite, men godt arbeidsmiljø, preget av mye humor.
 • Mulighet for delvis hjemmekontor ved behov

Og du får selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Din rolle hos oss vil innebære

 • Generell saksbehandling og utarbeidelse av politiske saker
 • Kulturfaglig rådgivning
 • Ivareta og formidle Moss kommunens kunstsamling
 • Utvikling og oppfølging av kommunale planer og vedtak
 • Tilrettelegge for aktivitet og dialog med kulturlivet i kommunen
 • Ulike oppgaver innenfor det allmenne kulturfeltet
 • Fellestjenester for virksomhet kultur og idrett
 • Arrangementer og aktiviteter

Arbeidstid

Dagtid. Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Er du den vi ser etter?

Du må ha:

 • Relevant kulturfaglig utdanning tilsvarende mastergradsnivå. Lang relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • Spesialkompetanse innen kulturarv og/ eller kunst.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Du bør ha:

 • Kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Kjennskap og erfaring med sosiale media og kommunikasjon.
 • Kunnskap og erfaring fra prosjekt/prosess -ledelse.

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • Du er serviceinnstilt og genuint opptatt av å levere det beste for kulturlivet i Moss kommune og for virksomhet kultur og idrett.
 • Du er systematisk anlagt og kan strukturere egen hverdag
 • Du kan takle å ha mange baller i luften samtidig og være fleksibel til å kunne trå til når det gjelder.
 • Du tenker og planlegger langsiktig.

Hvem er vi?

Virksomhet kultur og idrett, består av 4 avdelinger i tillegg til kulturkontoret. Disse 4 avdelinger er Moss kulturhus, Mossebibliotekene, Moss kulturskole og avdeling idrett.Til sammen har virksomheten i overkant av 80 ansatte.

Kulturkontoret utgjør kultursjefens stab og består av fem personer. Kontoret bistår hele virksomheten med ulike fellestjenester og forvalter fagområdene kultur og idrett.

Kultur har stort fokus på service, gode tjenester og kontakt med publikum. Tilrettelegging for gode opplevelser og økt deltagelse i kultur- og idrettslivet for kommunens befolkning, står sentralt.

Søknad og videre prosess

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju. Vi planlegger å ha intervjuer i løpet av uke 26.

Søkerlisten er offentlig

Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår

Avlønning i stillingskode 8530, rådgiver. Lønn etter avtale. Aktuelt lønnspenn er kr. 500.000-650.000 pr. år. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse. Høyere avlønnen kan vurderes for kandidater som er spesielt godt kvalifisert for stillingen. Årslønn er oppgitt for 100 % stilling.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss!

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469