Music Norway søker kommunikasjonsrådgiver

Music Norway søker kommunikasjonsrådgiver med vekt på internasjonal profilering og sosiale medier

Liker du å formidle suksesshistorier, og er du flink til å lage innhold som engasjerer og når bredt ut? Vil du jobbe med å utvikle små og store kampanjer, og være tett på det norske musikkfeltet? Music Norway søker kommunikasjonsrådgiver med vekt på internasjonal profilering og sosiale medier til en full, fast stilling.

Music Norway skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal forankres i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Vi skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Music Norway er en stiftelse opprettet av Kulturdepartementet, og er Utenriksdepartementets rådgiver på norsk musikk internasjonalt. Vi forvalter virkemidler og tilskuddsordninger på vegne av begge departementene. Det er viktig for oss at du har interesse og forståelse for Music Norways rolle som tilrettelegger for eksportrettet musikkbransje.

Music Norway ønsker å ansette personer som bidrar til å øke mangfoldet av innsikt, kunnskap, perspektiv og erfaringer hos oss, og som også bidrar til et mer mangfoldig musikkliv. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Som kommunikasjonsrådgiver i Music Norway vil du få jobbe med et bredt spekter av innhold og prosjekter, både strategisk og operativt. Du vil jobbe i team internt og være en ressurs for hele organisasjonen, samtidig som du vil ha en stor kontaktflate med aktører i musikkfeltet og øvrige samarbeidspartnere. Du vil være til stede på ulike arrangementer både i Norge og utenlands, så du må like tanken på litt reising. Du må også forvente noe arbeid ut over normal arbeidstid.

Noen av arbeidsoppgavene vil være

 • Utvikling og gjennomføring av kommunikasjonsstrategier for Music Norways SoMe-kanaler
 • Produksjon og publisering av visuelt innhold som når ut til relevante målgrupper i Norge og utlandet
 • Nettverksarbeid knyttet til internasjonal profilering av norsk musikk, inkludert arbeid med målgruppe- og interessentanalyser
 • Kompetanseutvikling knyttet til SoMe-plattformer og andre digitale kanaler som kan bidra til å øke interessen for og bruken av norsk musikk internasjonalt
 • Tilgjengeliggjøring og aktiv formidling av fakta og fagstoff til ulike målgrupper

Du må regne med å jobbe med andre kommunikasjonsfaglige oppgaver etter behov.

Vi tror du har

 • Høyere kommunikasjonsfaglig utdanning, og kanskje journalistbakgrunn – i hvert fall journalistisk teft
 • Erfaring med å utvikle kommunikasjonsstrategier for ulike målgrupper
 • Erfaring med innholdsproduksjon for og publisering i SoMe-kanaler og andre digitale plattformer
 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Grunnleggende kunnskap om norsk og internasjonal musikkbransje, og sterkt engasjement for norsk musikk som eksportvare

Vi tror du er

 • Positiv, selvstendig og løsningsorientert – du får jobben gjort
 • Initiativrik og produktiv
 • Flink til å samarbeide i team, og en naturlig prosjektleder
 • En kreativ sparringspartner
 • Analytisk og oppdatert på utviklingen innenfor ditt felt

Vi kan tilby

 • En fast, 100 prosent stilling, med lønn etter avtale
 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for faglig utvikling
 • Kontorplass i lyse og hyggelige lokaler rett ved Solli plass
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Muligheten til å bidra til et viktig samfunnsoppdrag

Send søknad og CV til direktør i Music Norway, Tone Østerdal, på tone@musicnorway.no.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469