Narviksenteret søker en inspirerende og ambisiøs direktør

(Foto: Narviksenteret)

Narviksenteret søker en inspirerende og ambisiøs administrerende direktør som skal bidra til at virksomheten blir et ledende kunnskaps- og kompetansesenter til spørsmål knyttet til krig og konflikt, menneskerettigheter og internasjonal folkerett.

Vi ser etter en direktør som skal videreutvikle forskningen og formidlingen ved Narviksenteret, og som har et sterkt engasjement for å styrke senterets forskningsprofil gjennom samarbeid med relevante nasjonale og internasjonale aktører.

Sammen med engasjerte og kunnskapsrike kolleger ved senteret skal du treffe særlig barn og unge med ny innsikt og bedre forståelse for krig og konflikt, spesielt i nordområdene, og også legge til rette for refleksjon rundt dagsaktuelle problemstillinger om fred, forsoning og demokratiutvikling.

Vi vil derfor at du har formidlingskompetanse og høy motivasjon for å bruke de mulighetene ny teknologi gir for utvikling av kreative undervisnings- og opplæringstilbud om senterets kjernevirksomhet, som strekker seg ut over regionen og landsdelen. Narviksenteret har også ambisjoner om å bli en attraktiv samarbeidspartner for eksterne aktører innen turisme og reiseliv.
Samtidig skal du sikre at hele grunnlaget for formidlingen; innsamling, sikring, dokumentasjon og digitalisering av samlingene ivaretas med høy kvalitet og blir tilgjengelig for et større publikum.

Du har ledererfaring og er en kapasitet på å bygge og vedlikeholde nettverk og gode relasjoner. Det kan være en fordel – men er ikke en forutsetning – med bakgrunn fra museums- og formidlingssektoren eller fra sentre/virksomheter som har et formål knyttet til formidling av krigshistorie og/eller freds- og forsoningstematikk.

Det gjør ingenting om du har politisk teft og kunnskap om finansieringsmuligheter i både offentlig og privat sektor. Du er samarbeidsorientert, kommuniserer tydelig internt og eksternt. Og du får energi av å delta i offentlige debatter og ordskifter.

Om Narviksenteret

Narviksenteret driver med formidling, dokumentasjon og forskning på spørsmål knyttet til krig og konflikt. Utgangspunktet er det tyske angrepet på Narvik i 1940, kampene i Nord-Norge og okkupasjonen, men senteret engasjerer seg også sterkt i fredsbygging gjennom kunnskap om krig.

Narviksenteret ble dannet gjennom en sammenslåing av Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Nordnorsk Fredssenter. Narvikssenteret er det nordligste av syv norske freds- og menneskerettighetssentre.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469