Nasjonalmuseet søker kommunikasjonsdirektør

Vil du være med og videreutvikle en av Nord-Europas største kulturinstitusjoner?

Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag er å samle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle landets mest omfattende samling av kunst, arkitektur og design. Nå søker vi etter en kommunikasjonsdirektør som skal videreutvikle og spille en nøkkelrolle for Nasjonalmuseets helhetlige kommunikasjons-, publikums- og markedsarbeid.

Som kommunikasjonsdirektør skal du jobbe strategisk og dekke et bredt ansvarsområde. Kommunikasjonsdirektøren vil ha det overordnede ansvaret for å utvikle og gjennomføre kommunikasjons- og markedsstrategier som skal posisjonere museet videre nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom mediearbeid, digital utvikling, merkevarebygging og destinasjonsutvikling. Kommunikasjonsdirektøren skal bidra til å nå museets ambisjoner om å gjøre kunsten tilgjengelig for alle og reflektere samfunnet og tiden vi lever i.

Vi ser etter en strategisk leder med bred erfaring fra kommunikasjons- og markedsarbeid i kunnskapsintensive organisasjoner. Du har erfaring med digitale utviklingsprosesser, svært god samfunnsinnsikt og solid kjennskap til medie- og kulturfeltet. Du er løsningsorientert, har høy gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og er en sterk relasjonsbygger. Som leder er du visjonær og strukturert, og drives av å løfte andre og å skape engasjement og oppslutning internt og eksternt. Svært god språkkompetanse på norsk og engelsk er avgjørende for å lykkes i rollen.

Til stillingen ønsker vi deg som bidrar til at Nasjonalmuseet speiler samfunnets mangfold, og som styrker flerstemmigheten i det viktige samfunnsoppdraget Nasjonalmuseet har.
Personlig egnethet vektlegges. Stillingen inngår i museets ledergruppe og rapporterer til direktør.

Hvis du er klar for å lede kommunikasjonsarbeidet ved en av Nord-Europas mest anerkjente kulturinstitusjoner, ser vi frem til å høre fra deg. Ta kontakt med Visindi ved Mona Wille på tlf. 402 15 106, Mads Yngve Storvik på tlf. 900 45 079, Tonje Støver Knutsen på tlf. 477 10 611, eller Marianne Bakken på tlf. 410 91 376.

Søknad med CV sendes snarest og senest innen 15. mars.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i en innledende fase. Nasjonalmuseet er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Les også: Nasjonalmuseet søker kommersiell direktør

Om Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk offentlig museum etablert som en stiftelse i 2003 gjennom sammenslåingen av museene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

Nasjonalmuseet har ansvaret for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, arkitektur og design. Nasjonalmuseet har ca. 350 ansatte som i juni 2022 flyttet inn i nytt og moderne bygg på 54 600 kvadratmeter i Oslo.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469