Nasjonalmuseet søker omvisere

Nasjonalmuseet gjennomfører hver uke et omfattende antall omvisninger og verkstedsaktiviteter for våre besøkende; for private grupper, for skoleklasser og for turister mm. Museets omviserstab skal bidra til å gi alle besøkende gode opplevelser og økt kunnskap om kunst, arkitektur og design.

Vi søker nå omviser til fast helgeturnusstilling

Da en av våre faste omvisere har sluttet søker vi etter deg som kan dekke en 10 % helgeturnusstilling. Stillingen på 10 % vil omfatte en fast arbeidshelg i måneden, med arbeidstid 11-17 både lørdag og søndag.

Tilkallingsomvisere

For å være sikre på at vi til enhver tid kan opprettholde omvisningstilbudet vårt søker vi i tillegg etter 10 tilkallingsomvisere til vårt omviserteam. Stillingen som tilkallingsomviser passer for deg som har en fleksibel hverdag, og som ønsker å jobbe litt ekstra med fagfeltet innimellom. Hver tilkalling vil som hovedregel innebære minimum tre betalte timer, og inkluderer tid til forberedelser. Som tilkallingsomviser står du fritt til å velge om du vil takke ja til ulike tilkallingsforespørslene som kommer, eller ikke. Du er ikke forpliktet til å jobbe før du har akseptert en vakt.

Felles for disse stillingene er at vi ser etter deg som innehar relevant fagkunnskap og god formidlingsevne.

Arbeidssted kan være alle Nasjonalmuseets lokasjoner, eller steder museet gjennomfører eller bidrar til formidlingsarrangementer.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre omvisninger og formidlingsopplegg i museets formidlingsverksteder eller faste- og temporære utstillinger i tråd med Nasjonalmuseets strategier, visjon og verdier.
 • Følge relevant opplærings- og kompetanseprogram for omvisere.
 • Andre arbeidsoppgaver etter avtale med leder/omvisningskontoret.

Kvalifikasjoner

 • Minimum påbegynt BA innen kunst,- arkitektur- eller designhistorie eller andre relevante fagområder. Fullført utdanning kreves for den faste stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra målrettet publikumsarbeid og formidling rettet mot barn, unge og voksne er positivt.
 • Erfaringskompetanse fra funksjonsvariert eller flerkulturelt perspektiv er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Interesse for og evne til å formidle kunst, design og arkitektur for ulike type grupper.
 • Gode kommunikative evner; åpen og interessert i dialog med publikum.
 • Svært gode muntlige språkkunnskaper i norsk og engelsk. Andre språkkunnskaper vektlegges positivt.
 • Fleksibel.

Vi tilbyr

 • Lønn i 10 % fast stilling tilsvarende 542.543 kr i 100 % stilling
 • Timelønn for tilkallingsvikar tilsvarende en årslønn på 542.543 kr i 100 % stilling; 278 kroner timen.
 • God opplæring i forkant av aktuelt formidlingstilbud.
 • Muligheten til å jobbe med eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur og design under samme tak i Nordens største og nyeste kunstmuseum.
 • Kunnskapsrike og engasjerte kolleger.
 • Sykkelparkering, treningsrom og garderober.

Om arbeidsgiveren

Nasjonalmuseet er Norges største museum, og et av Nord-Europas største museer. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid på samling og formidling – og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag over 300 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469