Vil du bidra til å fremme norske historier av høy kunstnerisk kvalitet?

Ett av NFIs satsingsområder er å fremme historier av høy kunstnerisk kvalitet og kulturell betydning. Som seksjonsleder kunstnerisk vurdering vil du ha et særlig ansvar for å bidra til at NFI realiserer dette. Denne stillingen har også et ansvar for å lede og videreutvikle NFIs satsingsområder innen mangfold og talent. Vi tror at målene nås best gjennom å samhandle på tvers gjennom å dele erfaring og kompetanse, og ser etter deg som motiveres av dette og som tar initiativ til utvikling og forbedring.

Som seksjonsleder vil du ha personalansvar for ni medarbeidere, inkludert konsulentene. Konsulentene er med på å forvalte Norsk filminstitutts oppdrag med å tilrettelegge for at det blir utviklet og produsert et bredt og variert tilbud av audiovisuelle produksjoner. Produksjoner som har potensial til å utfordre publikum både nasjonalt og internasjonalt og som bidrar til en profesjonell, mangfoldig og bærekraftig bransje.

Stillingen er 100 % fast og seksjonen er organisatorisk plassert i avdeling for utvikling, spill og publikum

Hvem er du?

 • Vi ser etter deg som har teft for god organisering og prosjektledelse, av så vel kreative som administrative oppgaver
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og trives som en lagspiller som får et team til å vokse.
 • Du motiveres av ambisiøse mål og tar gjerne initiativ til utvikling og forbedring, både på vegne av deg selv og hele NFI.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen faglig og administrativt, herunder formater som dokumentarfilm, spillefilm og dramaserier (foruten spill)
 • Videreutvikle god struktur og organisering i seksjonen, inkludert å bidra til å styrke tilskuddsforvaltningen, med fokus på konsulentenes rolle
 • Personaloppfølging, inkludert kompetanseutvikling og økonomioppfølging.
 • Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med resten av NFI og eksterne samarbeidspartner, med fokus på den produserende bransjen.
 • Delta i arbeidet med å operasjonalisere NFIs strategi
 • Delta i avdelingens ledergruppe og utvidet ledergruppe i NFI.

Krav til kompetanse

 • Krav om høyere utdanning (Bachelorgrad eller høyere). Utdanning relatert til filmfaget eller realkompetanse innen audiovisuell utvikling og produksjon vil vekte tungt.
 • Mangfolds- / flerkulturell kompetanse
 • Gode datakunnskaper
 • Solid kunnskap om den norske og internasjonale audiovisuelle bransjen.

Det er ønskelig med erfaring fra offentlig tilskuddsforvaltning, prosjektledelse og dramaturgisk kompetanse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som Seksjonssjef (SKO 1211) i ltr. 73 – 76 (kr 732 300 – 777 900 per år).
 • Et dynamisk og kompetansedrevet arbeidsmiljø som akkurat har flyttet inn i nye moderne lokaler i Dronningens gate
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Filmvisninger internt av aktuelle norske filmer og månedens film på Cinemateket
 • Gratisbilletter til de fleste av Cinematekets visninger
 • Gratis digitalt interaktivt treningstilbud, rabatt på treningsstudio og refusjon av treningsavgift

Spørsmål om stillingen

 • Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsdirektør Terez Hollo-Klausen på tlf. 913 16 375 eller på e-post terez.hollo-klausen@nfi.no
 • Spørsmål knyttet til søknadsprosessen rettes til Ellen Ruth hos Meyerhaugen på tlf. 907 29 963 eller på e-post ellen@meyerhaugen.no

Andre opplysninger

Norsk filminstitutt jobber kontinuerlig med forbedring og endringer og har ambisjon om å være en fremoverlent virksomhet når det gjelder mangfold og inkludering. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere, uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk eller sosial bakgrunn, til å søke. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om Positiv særbehandling når man søker jobb i staten (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Hvis du ønsker søke om unntak fra offfentlighet, bes du opplyse om dette og begrunne det ved innsendelsen av søknaden din.

Om Norsk filminstitutt

NFI er statens forvaltningsorgan, faginstans og rådgiver i politiske spørsmål innen dataspill- og filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Vi forvalter over 800 millioner kroner i året, som investeres i utvikling, produksjon, lansering og formidling av norske filmer, serier og spill. NFI skal være en døråpner for norske, audiovisuelle historier, og gjennom det bidra til demokrati, identitet og medvirkning.Vår oppgave er også å bidra til at norske produksjoner når ut til publikum, og vi arbeider internasjonalt for å fremme norske produksjoner, samt finansiering og eksport av disse. NFI driver det nasjonale Cinemateket i Oslo.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469