Nordnorsk kunstnersenter søker kunstfaglig medarbeider

Nordnorsk kunstnersenter søker kunstfaglig medarbeider med kurator- og prosjektlederansvar.

En av Nordnorsk kunstnersenters medarbeidere skal gå i gang med et kuratorstipendiat, og i den forbindelse søker vi en ny kunstfaglig medarbeider. Stillingen innebærer arbeid med vår varierte programaktivitet som blant annet omfatter kunstprosjekter på ulike steder og arenaer i Nord-Norge, galleriutstillinger, Lofoten International Art Festival og diverse gjestekunstnerprogram. 

Nordnorsk kunstnersenter har hele Nord-Norge som sitt nedslagsfelt, og arbeider med kunst i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Vi mener kunstnere gir perspektiver og kunnskap som er nødvendige og viktige i dagens samfunn. Derfor jobber vi med å skape forbindelser mellom kunst og mennesker, og henvender oss til et bredt publikum.

Vår mangfoldige aktivitet gjør at stillingen i stor grad kan formes til rette vedkommende. Vi ser etter en faglig sterk kollega med god skriftlig og muntlig formidlingsevne og praktisk erfaring fra prosjektarbeid innen samtidskunstfeltet. God samarbeidsvilje og evne til å komme i kontakt med ulike aktører, er også av betydning. 

Den som engasjeres vil få gode muligheter til å gjøre seg kjent med regionens kunstliv og delta i senterets mange ulike aktiviteter. Vi holder til i Lofoten, og ser det som nødvendig at alle våre medarbeidere er bosatt der.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du:

 • Har kunstfaglig utdannelse på høyere nivå.
 • Har erfaring med å jobbe med utstillinger eller andre kunstprosjekter.
 • Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Kan henvende deg til ulike typer publikum.
 • Tar ansvar og kan arbeide selvstendig.
 • Ikke er redd for allsidige arbeidsoppgaver.
 • Liker å komme i kontakt med ulike mennesker og aktører.

Arbeidsoppgaver

Dette skal kunstfaglig medarbeider jobbe med:

 • Research og programlegging.
 • Juryering av søknader etter utlysninger.
 • Planlegging av kunstprosjekter og/eller utstillinger i dialog med kunstnere.
 • Prosjektledelse, tilrettelegging og praktisk arbeid i forbindelse med gjennomføring av kunstprosjekter.
 • Kontekstualisering av kunstprosjekter i form av tekster, publikasjoner og offentlig program.
 • Delta i utviklingen av andre deler av NNKS sin virksomhet, som blant annet gjesteatelierprogram, formidlingsarbeid, Kunst i offentlig rom, regionale kunstprosjekter, internasjonalt samarbeid og LIAF.

Mer om NNKS

Nordnorsk kunstnersenter er et senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge. Vi har administrasjon og galleri i Svolvær, Vågan kommune, Lofoten. NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN).

Med samtidig kunst og kunsthåndverk som utgangspunkt driver vi en omfattende virksomhet der de viktigste områdene er:

 • Produksjon av utstillinger
 • Formidling for barn og unge
 • Regionale kunstprosjekter i Nord-Norge
 • LIAF (Lofoten internasjonale kunstfestival)
 • Salg av kunst og kunsthåndverk 
 • Kunst i offentlig rom
 • Kunstnerhuset i Lofoten

NNKS mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet, Finnmark/Troms og Nordland fylkeskommuner og Vågan kommune.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469