Norges Verdensarv (NVA) søker prosjektleder

Vi søker prosjektleder til et stort prosjekt om verdensarv for barn og unge

Norges Verdensarv skal utvikle og lede et nytt tre-årig nasjonalt prosjekt som vi har kalt “Verdensarvinger”. Målet er å øke barn og unges engasjement for verdensarv. Nå trenger vi en dyktig kollega med på laget som skal utvikle og gjennomføre prosjektet. Vi ser etter deg som har bred erfaring med prosjektledelse, gode samarbeidsevner og som kjenner målgruppen godt.

Om prosjektet “Verdensarvinger”

“Verdensarvinger” skal samle, skape og formidle kunnskap om verdensarv til barn og unge. Norges Verdensarv er initiativtaker til prosjektet som består av flere satsinger, blant andre:

 • Utvikling av et nasjonalt undervisningsopplegg om verdensarv til bruk i skolen.
 • Utvikling og gjennomføring av et trainee-program om verdensarv for ungdom.
 • Utvikling av en ny nettside om verdensarven i Norge: Verdensarvportalen.

Prosjektet skal utvikles i tett samarbeid med barn og unge. De åtte verdensarvstedene er hovedsamarbeidspartnere med sine verdensarvsentre, museer, kommuner og andre lokale aktører.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Prosjektledelse (utvikling og gjennomføring) av de tre satsingene: Et nasjonalt undervisningsopplegg om verdensarv, et trainee-program om verdensarv og en ny nettside.
 • Skape gode nettverk for samarbeid og gjennomføre samlinger ute på verdensarvstedene.
 • Etablere og gjennomføre gode ordninger for brukermedvirkning.
 • Digital innholdsproduksjon
 • Prosjektadministrasjon
 • Noe reisevirksomhet i Norge inngår i stillingen.
 • Deltakelse i øvrig arbeid i Norges verdensarv.

 Vi ønsker oss deg som har følgende kompetanse:

 • Kompetanse og allsidig erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med formidling til barn og unge
 • Høyere utdanning, minimum bachelor eller master
 • Gode samarbeidsevner og erfaring med å skape nettverk utover egen organisasjon
 • Gode kommunikasjonsevner og språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Digital kompetanse og gjerne erfaring med å lage digitalt innhold med brukeren i sentrum
 • Interesse for verdensarv, kultur- og samfunnsspørsmål, og/eller natur- eller håndverksfag
 • Førerkort klasse B kan være en fordel

 Vi ser etter en prosjektleder som er:

 • Engasjert og initiativrik.
 • Selvstendig
 • Ryddig og strukturert, også under tidspress

 Vi tilbyr:

 • En meningsfylt jobb hvor du får være med på å samle, skape og formidle historien om det aller fineste vi har i Norge, verdensarven, til et stort og ungt publikum.
 • Nyskapende arbeid i et spennende og tverrfaglig miljø med kolleger rundt omkring i Norge
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo med sykkelparkering
 • Lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Norges Verdensarv (NVA) er en ideell medlemsorganisasjon for de åtte norske verdensarvstedene som er innskrevet på UNESCOs verdenarvsliste og ble stiftet på Røros 4.12. 2007. I dag har Norges Verdensarv 19 kommuner og syv fylkeskommuner som sine medlemmer sammen med et tyvetalls andre institusjoner og organisasjoner, herunder en rekke store og små besøkssentre og museer.

NVA har som formål å ivareta og fremme verdensarvstedenes felles interesser og bidra til bevaring og utvikling av verdensarven, og skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og muligheter som er knyttet til verdensarven. Vi skal være en erfaringsarena og stimulere til faglig utveksling og samarbeid. I vår strategi for perioden 2021-2024 er arbeidet med å øke kjennskapen til verdensarven i Norge og bidra til lokal verdiskaping definert som en viktig satsing.

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469