Norsk musikkråd søker daglig leder – generalsekretær

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd (NMR) – musikklivets nettverk – er en interesseorganisasjon for det organiserte musikklivet i Norge. Norsk musikkråd finnes fordi musikk i seg selv er en viktig ytringsform og en kilde til glede og mening. Musikk er viktig for læring og personlig utvikling, til sosial tilhørighet, identitet og kulturell forståelse mellom mennesker.

Med vår visjon: “Musikkglede for alle” jobber Norsk musikkråd for at alle skal få muligheten til å oppleve musikk i alle faser av livet fordi det gir glede, helse og økt livskvalitet. Dette gjelder utøvere på alle nivåer, publikum, foresatte, tillitsvalgte, presse, politikere og lokalsamfunn.

Norsk musikkråd arbeider for å sikre bedre rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner i musikklivet lokalt, regionalt og nasjonalt. Norsk musikkråd forvalter offentlige tilskudd til det frivillige musikkliv og yter tjenester til medlemsorganisasjonene.

Norsk musikkråd skal være en interessepolitisk spydspiss og en tydelig samfunnsstemme på vegne av medlemsorganisasjonene og mulige medlemmer i det frivillige og profesjonelle musikklivet. Musikklivets samfunnsbetydning og behov må synliggjøres, dokumenteres, og få bedre anerkjennelse og vilkår.

Om stillingen som generalsekretær

Stillingen som generalsekretær i Norsk musikkråd er en åremålsstilling på 4 år. Det kan være aktuelt å omgjøre dette til en fast stilling fra 1. januar 2026.

Som generalsekretær har du hovedansvar for å levere på våre oppgaver som paraplyorganisasjon med en spesiell viktig rolle innenfor fordeling av offentlige midler til det frivillige musikklivet. Du må arbeide for en tydelig profilering og synliggjøring av musikklivets samfunnsnytte og Norsk musikkråd som paraplyorganisasjon. Du må ha politisk teft og forstå hvordan vi skal påvirke politikk og samfunnsdebatt innenfor vårt område, også gjennom samarbeid og alliansebygging. Det er essensielt at du har innsikt i hva som er vesentlig for vår troverdighet som forvalter av offentlige tilskuddsmidler.

Norsk Musikkråd er opptatt av å videreutvikle verdien av våre tjenester overfor våre medlemmer. Dette må skje i nært samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, og vil være en svært viktig oppgave de neste årene.

Generalsekretæren er daglig leder for sekretariatet med seks ansatte, og rapporterer til styret i Norsk musikkråd.

Hva vi ser etter

Som kandidat til denne stillingen har du relevant erfaring fra ledelse og organisasjonsarbeid. Du må ha forståelse for og like å jobbe i en medlemsbasert, demokratisk frivillig organisasjon. Du har god rolleforståelse for å legge til rette for gode prosesser, og følge opp beslutninger. Erfaring med å administrere offentlige tilskudd og/ eller politisk påvirkningsarbeid er spesielt verdifullt.

Som generalsekretær for Norsk musikkråd må du være en trygg kommunikator både skriftlig og muntlig, og med særdeles gode samarbeidsevner. Evnen til å formidle organisasjonens budskap klart og overbevisende til ulike målgrupper, inkludert politikere, media og medlemmer er avgjørende.

Som generalsekretær må du være en dyktig leder med evne til å inspirere og motivere både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Evne til å bygge sterke relasjoner, delegere ansvar og håndtere uenighet på ulike nivåer er viktig.

Du har gode strategiske evner, og er en person som kan utvikle, og gjennomføre endringer for å oppnå organisasjonens mål. Det betyr at du er god til å identifisere og utnytte muligheter, bygge allianser, og håndtere utfordringer tilpasset endringer i det politiske og samfunnsmessige landskapet.

Du må trives og være trygg i en fremskutt rolle. Stor integritet og tydelig etisk ansvarlighet må være gjennomgående både i handlinger og beslutninger.

Vi tilbyr

  • Svært intereressant stilling innenfor kulturlivet
  • Stilling for den som er allsidig innenfor strategi, utvikling og organisasjonsarbeid
  • Arbeidssted i Oslo sentrum
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale
  • Gode forsikringsordninger

Oppstart 1. januar 2025.

For spørsmål om stillingen, kontakt Leif Magne Hjelseng på telefon 971 93 409 eller e-post lmh@nnl.no.

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Butikkansvarlig
Posten Moderne
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469