Norske Kunsthåndverkere søker redaktør

Norske Kunsthåndverkere (NK) søker redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk.

Oppdraget gjelder fra våren 2022.

Den materialbaserte kunsten er et spennende felt i Norge, og de siste årene har tidsskriftet Kunsthåndverk gjennomgått en omfattende utvikling. Nå ønsker vi en redaktør som kan videreføre tidsskriftets posisjon som en ledende og toneangivende formidler av samtidens kunsthåndverk. Vi søker deg som kan stimulere den faglige diskursen og bidra til at mangfoldet i samtidskunsthåndverket blir enda mer tilgjengelig.

Dine oppgaver som redaktør:

 • Ansvar for profil og innhold i tidsskriftet og det redaksjonelle arbeidet
 • Bestille og redigere tekster og koordinere ev. oversettere
 • Skrive artikler og forholde deg aktivt til utviklingen innen samtidens norske kunsthåndverk
 • Bestille, redigere og publisere anmeldelser på nettstedet kunsthandverk.no, 15-20 per år
 • Samarbeide med andre aktører om bestilling og publisering av stoff
 • Nedsette og innkalle redaksjonsråd
 • Holde deg oppdatert i nordiske og internasjonale fagdiskurser og bringe denne konteksten fram i bladet
 • Løpende kontakt med formgiver og trykkeri
 • Markedsføringstiltak, herunder SoMe og lanseringsarrangementer eller andre relevante arrangementer for tidsskriftet
 • Økonomiansvar
 • Årlige søknader om driftsstøtte

Vi søker deg som:

 • Er faglig sterk, ambisiøs, engasjert og skrivefør
 • Er godt orientert i det visuelle kunstfeltet, og særlig innen samtidskunsthåndverk
 • Har et bredt nettverk av potensielle bidragsytere til kunsthåndverksdiskursen
 • Har gode språkkunnskaper på norsk og erfaring med redaksjonelt arbeid
 • Behersker kunstjournalistikkens ulike sjangre og evner å formulere komplisert stoff i et tilgjengelig språk
 • Mestrer digitale verktøy.
 • Det vil være en fordel at du har erfaring med foto

Administrativ og økonomisk erfaring samt personlige egenskaper vil også bli vektlagt.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Om Kunsthåndverk

Tidsskriftet Kunsthåndverk har som formål å fremme og utvikle kunsthåndverkfeltet. Tidsskriftet utkommer med tre nummer pr. år og har et opplag på 1 400. Det eksisterer pr. 2022 ingen andre fagtidsskrift for kunsthåndverk i Norge, og det er det eneste papirtidsskriftet på dette feltet i Norden. Dette gir bladet en unik markedsposisjon og rikelig med faglige utfordringer.

Tidsskriftet har vært publisert siden 1980 og er medlem i Norsk Tidsskriftforening. Utgivelsen finansieres av årlige tilskudd fra NK og Kulturrådet, samt abonnements- og annonseinntekter. Bladet distribueres til abonnenter og til tidsskriftsutsalg via en ekstern distributør.

Redaktøren arbeider på oppdrag fra NKs styre etter fastlagte retningslinjer. Redaktøren samarbeider med et redaksjonsråd og skal følge fagpressens redaktørplakat og holde god journalistisk og faglig kvalitet på tidsskriftet.

 • Honorar etter avtale.
 • Oppdragskontrakten for redaktør har to års varighet, med mulighet for forlengelse.

Om arbeidsgiveren

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens materialbaserte kunst. Organisasjonen har om lag 990 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen, Temautstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469