NTNU søker utstillingsdesigner

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Vitenskapsmuseet er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og består av Ringve botaniske hage og museumsbygningene på Kalvskinnet. NTNU er Norges største universitet og NTNU Vitenskapsmuseet Norges eldste museum. Museets samlinger forvalter ca 3,2 millioner objekter og gjenstander innenfor kultur- og naturhistorie.

Vi ønsker å skape gode møteplasser for opplevelser, læring og undring. Museet har i dag et variert program for ulike målgrupper med omfattende årlig virksomhet innen arrangement, skoletjeneste, foredrag, omvisninger og opplevelser fordelt på våre mange arenaer. Våren 2023 åpner vi en større internasjonal ny utstilling.

Vi søker en initiativrik og selvstendig utstillingsdesigner som kan være med å utvikle publikumstilbudet vårt. Vi ser etter deg som har øye for god visuell kommunikasjon og som brenner for gode publikumsopplevelser.

Stillingen ligger under Utstillings- og publikumsseksjonen. Vi er 15 faste ansatte, og utfører en viktig del av formidlingsarbeidet på museet gjennom utstillinger, arrangement, undervisning til skoler, kommunikasjon og museumsbutikk.

Du rapporterer til formidlingssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Konsept- og idéutvikling til nye temporære og permanente utstillinger
 • Prosjektstyring av utstillingsproduksjon med delmål og milepæler
 • Oppdatere og vedlikeholde eksisterende utstillinger
 • Visualisere designløsninger
 • Utarbeide arbeidstegninger og produksjonsunderlag
 • Oppfølging av produksjon og montering
 • Kontakt med eksterne leverandører
 • Andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Kjennskap til materialer og produksjonsmetoder
 • Beherske digitale verktøy, 3D-modelleringsprogrammer og andre visualiseringsprogrammer slik som Archicad og Adobe Creative Suite
 • Portefølje med god kvalitet som viser romforståelse, arbeid med atmosfære, narrativ m.m.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring som utstillingsdesigner
 • Erfaring med senografi
 • Erfaring med idé- og konseptutvikling
 • Erfaring med visuell kommunikasjon
 • Erfaring med helhetlig ansvar for prosjektstyring og budsjett

Personlige egenskaper

 • Kreativ og initiativrik
 • Strukturert og metodisk
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • Entusiastisk, fleksibel og resultatorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som overingeniør kode 1087 vil du normalt lønnes fra brutto kr 550.000 – 650.000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde

 • CV, attester og vitnemål
 • arbeidsprøver (minimum tre stk)
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning, formidling og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med formidlingssjef Randi Wenche Haugen, tlf. 91874119 e-post randi.haugen@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik, e-post: christen.torvik@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469