OMKK Drift AS søker daglig leder for kulturhuset Normoria

Ledelse, merkevarebygging og kommunikasjon!

Vi ser nå etter en person som vil stå ansvarlig for å etablere og lede en egen driftsorganisasjon for kulturhuset, som vil stå klart til innflytting sommeren 2025. Daglig leder skal i samarbeid med aktørene og i tråd med strategi og målsetning for Normoria bidra til å skape en attraktiv og leken arena for det glade mangfold av regionens befolkning, både som publikum, besøkende, ansatt, medborger eller annen bruker uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet.

Du har en kulturkommersiell tilnærming til oppgaven hvor en sentral oppgave blir å ivareta fellesskapet og særinteressene til de fire største leietakerne, kombinert med å legge til rette for andre utfyllende små og store arrangement. Du vil blant annet har ansvar for:

  • Ledelse, økonomi og administrasjon
  • Planlegging og gjennomføring
  • Merkevarebygging og markedsføring
  • Kommunikasjon og formidling
  • Bevisstgjøre kulturens betydning for livskvalitet

Vi er åpne for hvilken profil vår daglige leder har og hvordan samhandling med flere ulike aktører og meningsbærere er tenkt gjennomført. Likevel legger vi inn noen områder vi mener det er naturlig at du har i din bakgrunn:

  • Relevant høyere utdanning
  • Koordineringsarbeid og/eller prosessledelse
  • Kulturfaglig forståelse
  • Kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
  • Flytende norskkunnskaper skriftlige og muntlige

Denne stillingen er en helt unik mulighet til å ta et samfunnsansvar gjennom kulturen og forventer at du kjenner sterk drivkraft for å være en sentral bidragsyter til dette. Normoria skal bli en aktør å regne med i regional og nasjonal sammenheng og vi ønsker oss en daglig leder med ambisjoner og holdning som avspeiler dette. Du vil til gjengjeld få jobbe i et kreativt utviklingsmiljø hvor samspill er nøkkelen til suksess, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Trigges du for å vite mer, kontakt:

Styreleder Eigunn Stav Sætre, tlf: 97654294, e-post: eigunn@nordmore.museum.no eller rådgiverne Ivar Morten Normark, tlf: 97501433, Linda Henriksen, tlf: 96625527. Utlysningen er underlagt offentlighetsloven og navn på søkere kan bli offentliggjort.

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Normoria kulturhuset i Kristiansund! Dette huset vil syde av aktivitet store deler av døgnet, året rundt, og skal romme undervisnings- og fremføringslokaler for kommunens kulturskole og operaens ballettskole, øvingsrom og verksteder for operaens ansatte, operasal, symfonisal og prøvesal, kommunens nye bibliotek og moderne utstillingsfasiliteter, magasin og formidlingsrom for Nordmørsmusea. Huset vil være daglig arbeidsplass for mer enn 70 kulturarbeidere fordelt på de forskjellige virksomhetene, og driftsorganisasjonen vil være et viktig bindeledd mellom de ulike aktørene.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469