Open Call: stipendutstilling på Galleri Ramfjord

Open Call: juryert stipendutstilling

Galleri Ramfjord, Oslo (Norge)

1. premie: NOK 150.000,-

2. premie: NOK 50.000,-

3. premie: Kunstmateriell (gavekort) verdt NOK 15.000,-

Juryen velger ut 10-15 kunstnere til å delta i utstillingen og 3 av disse vil motta et av stipendene ovenfor.

Utstillingsdato: 14. oktober – 22. oktober 2023

Utstillingsåpning: lørdag 14. oktober kl. 18.00 – 21.00 (prisutdeling kl. 19.00)

Hovedsponsor: Maria Olaisen AS
Kunstmateriellstipend av Christ Engebretsen (Tegne.no)

Jury

 • Kjetil Røed (kunstkritiker og forfatter)
 • Mikkel McAlinden (fotograf)
 • Håkon Anton Fagerås (billedhugger)
 • Vebjørn Sand (maler)
 • Rutger Brandt (eier og kurator for Galerie Brandt og Mokum, Amsterdam)
 • Maria Olaisen (investor/samler)

Juryens medlemmer er eksterne, uavhengige medlemmer. Galleri Ramfjord tar ikke del i selve juryeringen, juryen er valgt for å representere galleriets profil. Dette er den åttende stipendutstillingen galleriet har arrangert de siste 10 årene og verkene som tidligere er valgt ut har en tendens til å variere både i teknikk og uttrykk.

Konkurransen er et ikke-kommersielt (non-profit) tiltak for å støtte kunstnere og finne nye talenter galleriet ellers ikke ville ha oppdaget. Noen av kunstnerne Ramfjord arbeider med jevnlig i dag har blitt oppdaget gjennom tidligere stipendutstillinger.

Tidsfrister

1. august: Søknadsfrist.

3. september: Første juryrunde annonseres på www.galleriramfjord.no og Galleri Ramfjords sosiale medier.

19. september: Frist, levering av kunstverk til andre juryrunde kl. 12.00-18.00.

1. oktober: Andre juryrunde annonseres på www.galleriramfjord.no og Galleri Ramfjords sosiale medier.

14. oktober: Utstillingsåpning på Galleri Ramfjord

Kontakt oss på stipend@galleriramfjord.no for å få fullstendige retningslinjer for hvordan du deltar. (Om du ikke får svar, sjekk i spamboksen).

 

English version:

Open Call: Juried Grants Exhibition

Galleri Ramfjord, Oslo (Norway)

1st prize: NOK 150.000,-

2nd prize: NOK 50.000,

3rd prize: Art supplies (gift certificate) worth NOK 15.000,-

The jury will select 10-15 artists to participate in the exhibition and 3 of these will receive one of the grants above.

Exhibition date: October 14 – October 22, 2023

Opening reception: Saturday, October 14, 6 – 9 pm (Prize Award Ceremony 7 pm)

Main sponsor: Maria Olaisen AS
Art supplies grant by Christ Engebretsen (Tegne.no)

Jury

 • Kjetil Røed (art critic and writer)
 • Mikkel McAlinden (photographer)
 • Håkon Anton Fagerås (sculptor)
 • Vebjørn Sand (painter)
 • Rutger Brandt (owner and director of Galerie Brandt and Mokum)
 • Maria Olaisen (investor/collector)

The members of the jury are external, independent members. Galleri Ramfjord has no say in the selection of artists. The jury has been selected on the terms of representing the gallery’s profile. This is the eight grants exhibition that the gallery has organized over the past 10 years and the works that has previously been selected tend to vary in both technique and expression.

The competition is a non-profit initiative to support artists and find new talent we would not otherwise have discovered. Some of the artists we work with regularly today have been discovered through previous grants exhibitions.

Deadlines

August 1: Deadline for applications.

September 3: The first round of jury will be announced at www.galleriramfjord.no and on social media.

September 19: Deadline, delivery of artworks for the second round of jury 12:00-6:00pm.

October 1: The second round of jury will be announced at www.galleriramfjord.no and on social media.

October 14: Opening reception at Galleri Ramfjord

Contact us at stipend@galleriramfjord.no to receive complete guidelines on how to participate.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469