Sarpsborg kommune søker Kulturhustekniker – lyd

Sarpsborg scene er byens største kulturscene. Huset eies og drives av Sarpsborg kommune. I 2019 og 2020 var huset under en storstilt ombygging, og åpnet i ny drakt i august 2020. Blant annet ble hele det scenetekniske anlegget oppgradert, med nytt lydanlegg, nytt lysanlegg, nye trekk, nye sidescener, større hovedscene, ny lasteinngang, orkestergrav, forbedret akustikk og universell utforming. Ombyggingen har gitt scenen muligheter til å tilby oppsetninger som er unike for Østfold.

Sarpsborg scene har to saler for scenekunst: Teatersalen med en kapasitet på 540 sitteplasser, og Folkets Bar med en kapasitet på 50. I tillegg har huset et kunstgalleri, Galleri St. Marie. I 2018 hadde vi et totalt besøk på ca. 35.000 publikummere.

Til Sarpsborg scene ligger i dag 7,5 årsverk. Dette er fordelt på teknikere, driftsansvarlig, vertskap og produsent. I tillegg fungerer teamleder som husets daglige leder. Vårt mål er å være en attraktiv kulturaktør for så vel artister og arrangører som for publikum. For å få til det legger vi stor vekt på god service, bred kompetanse hos medarbeiderne og hardt arbeid.

Vi ser nå etter en medarbeider med et engasjement for kultur også utenfor eget fagområde, og som har forståelse for at alle deler av et arrangement er like viktig. Vår nye medarbeider er positiv og serviceinnstilt overfor våre gjester, og er ikke redd for å ta i et tak når det er behov for det. Den vi ansetter vet at kulturproduksjoner er et lagspill, og det er derfor viktig at du er flink til å kommunisere godt både muntlig og skriftlig. Vi er et hus som ønsker å si mest mulig ja til våre samarbeidspartnere, og bare si nei når vi må. Da skal vi også kunne begrunne det på en god måte.

Du må være sulten på å nå de målene vi setter oss i fellesskap, du er ambisiøs på egne og kulturhusets vegne, og du trives i et uformelt og til tider hektisk arbeidsmiljø. Den som ansettes blir del av et kreativt miljø på kulturhuset, der gode samarbeidsevner, pålitelighet og selvstendighet er viktig. Vi jobber mye sammen, så du må trives med å jobbe i team.

På Sarpsborg scene jobber vi med et stort spekter av kulturproduksjoner. Med nye fasiliteter har vi fått forbedret forutsetningene for å jobbe med store sceniske produksjoner innenfor teater, opera og musikkteater. Det er derfor helt avgjørende for oss at vår nye lydtekniker har erfaring som lydtekniker i teatersammenheng, og også annen live-erfaring.

Det forventes at du holder deg oppdatert på utviklingen i bransjen for å sikre at huset hele tida leverer på et høyt nivå. Arbeidstidene på et kulturhus er varierende, og du må derfor trives med et høyt aktivitetsnivå og periodevis mye kvelds- og helgearbeid.

Stillingen er på minimum 60 prosent størrelse, men det kan bli aktuelt å øke den opp mot 100 prosent. Dette vil diskuteres med kandidatene.

Tiltredelse skjer etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Sarpsborg scene er et kulturhus i kontinuerlig utvikling. Vår tekniske stab har en nøkkelrolle i arbeidet med å gi både publikum og aktører på scenen en positiv opplevelse ved å besøke kulturhuset. Disse oppgavene ligger til grunn for stillingen:

 • Planlegging og gjennomføring for teknisk arrangementsavvikling i tråd med kulturhusets program.
 • Drift, rigging og vedlikehold av kulturhusets tekniske utstyr.
 • Lyddesign og -avvikling til konserter, teater, musikkteater og andre kulturuttrykk, i egne og eksterne arrangementer.
 • Kjentmann og vert for tilreisende teknikere.

Stillingen er knyttet til Sarpsborg scene, men det kan også være aktuelt å bistå ved andre arrangementer i regi av Sarpsborg kommune.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen lydteknikk, elektrofag eller andre relevante fag. Relevant realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning.
 • Dokumentert erfaring som live lydtekniker fra teater, kulturhus, profesjonell arrangør og/eller utleievirksomhet.
 • Dokumentert erfaring som lyddesigner og/eller lydtekniker for teateroppsetninger.
 • Kompetanse på områder som akustikk, elektronikk, svakstrøm o.l.
 • Kompetanse om multitracking og virutell soundcheck.
 • God kjennskap til og erfaring med trådløse mikrofonsystemer.
 • Kjennskap til og erfaring med bruk av nettverksbaserte digitale miksebord og matrisesystemer.
 • Grunnkunnskaper om TCP/IP og datanettverk.
 • Erfaring med service og vedlikehold av sceneteknisk utstyr.
 • Førerkort kl. B er ønskelig.
 • Kompetanse innenfor video og AV, samt grunnleggende kunnskap om lys, er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring med Qlab, Avid og Protools er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Den som blir ansatt blir del av et kreativt miljø der service og arbeidsglede settes i høysetet. Derfor er det viktig at du er positiv, serviceinnstilt og selvstendig i arbeidet.

Andre viktige egenskaper:

 • God ordenssans
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Strukturert og med evne til å jobbe selvstendig
 • Ansvarsfull, pliktoppfyllende og pålitelig
 • Fleksibel
 • Kvalitetsbevisst og ambisiøs på vegne av deg selv og Sarpsborg scene
 • Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Tverrfaglig miljø og nettverk.
 • Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
 • Fast jobb i et stort kulturelt fagmiljø.

Om arbeidsgiveren

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.

Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469