Seksjonssjef for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune

Bergen kommune ved Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett søker seksjonssjef for kunst og kulturutvikling

Seksjon for kunst og kulturutvikling er byrådets rådgivende seksjon for politikkutforming knyttet til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, amatørkulturfeltet, kulturbygg, museum og bibliotek, samt arkivets rolle som formidler av byens kulturhistorie. Seksjonen bidrar med interne vurderinger og faglige avveininger i lys av gjeldende politiske prioriteringer og føringer. Seksjonen forvalter tilskudd på kunst- og kulturfeltet, og ivaretar eierskapsoppfølging av aksjeselskap på kulturfeltet med kommunal eierandel. Kunst og kultur skal være en drivkraft for bysamfunnet, og Bergen har som mål å søke status som europeisk kulturhovedstad i 2036. Bergen skal ha et mangfold av kulturtilbud av høy kvalitet som alle kan delta i, og være en aktiv og attraktiv by.

Seksjonen skal bidra til strategisk planlegging, styring og samordning av Bergen kommunes arbeid på kunst- og kulturfeltet, basert på politiske prioriteringer og føringer. Seksjonen legger til rette for videreutvikling, samarbeid og nettverk innen kunst- og kulturfeltene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Seksjonssjefen skal bidra til samhandling både i byrådsavdelingen og i kommunen som helhet, samt med eksterne aktører.

Seksjonssjefen vil ha fag- og personalansvar for kompetente og faglig engasjerte medarbeidere, og skal forvalte og utvikle seksjonens portefølje sammen med disse. Seksjonen har per nå 15 årsverk.

Stillingen rapporterer til kommunaldirektøren ved Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for utarbeidelse av strategier, vurderinger og faglige avveininger i lys av gjeldende politiske prioriteringer og føringer
 • Oppfølging av byrådsavdelingens strategiske måloppnåelse på kulturfeltet
 • Bistå kommunaldirektør i den faglige oppfølgingen av underliggende etater, pt. Kulturetaten, Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Byarkiv
 • Tilskuddsforvaltning, inkl. oppfølging av tilskuddsmottakere
 • Legge til rette for byrådens dialog mellom ulike forvaltningsnivåer etter innspill fra politisk ledelse
 • Legge til rette for, og bidra til, kommunikasjon på byrådens vegne av kommunens prioriteringer og satsinger innen kulturfeltet, både gjennom kommunens egne kanaler og eksterne kanaler
 • Bidra til strategisk eierskapsoppfølging i kommunens aksjeselskaper på kulturfeltet
 • Personalledelse og økonomiforvaltning

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innenfor administrasjon og ledelse, kulturfag, jus, eller samfunnsvitenskap. Lang og spesielt relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Solid strategisk ledererfaring og innsikt i fagområdene seksjonen har ansvar for
 • Svært god forvaltningskompetanse med god forståelse av det parlamentariske styringssystemet og seksjonens rolle og funksjon
 • God kunnskap om politiske prosesser og offentlig forvaltning
 • Erfaring, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft som gir legitimitet både i dialog med andre byrådsavdelinger og i samhandling med næringsliv og andre samfunnsaktører både nasjonalt og internasjonalt
 • God forståelse for relevante digitale arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Du trives i en hektisk og dynamisk arbeidshverdag sammen med politisk og administrativ toppledelse
 • God analytisk fremstillingsevne av kulturfaglige konsekvenser ved ulike prioriteringer
 • Gode samarbeidsegenskaper som stimulerer til samhandling
 • Evne til å lede og motivere selvstendige medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • En profesjonell organisasjon med høy faglig kompetanse
 • Arbeidssted i rådhuset med moderne, aktivitetsbaserte lokaler
 • Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger

Om Bergen kommune

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469