Sølvberget bibliotek søker ny avdelingsleder

Søker du en spennende og meningsfull lederrolle i et av landets mest besøkte biblioteker? Drømmer du om å være med å skape fremtidens bibliotektilbud? Da er dette stillingen for deg!

Sølvberget bibliotek og kulturhus er en pulserende arena for kultur og læring, med over 1,2 millioner besøkende årlig. Vi er stolte av å tilby et bredt utvalg av tjenester og arrangementer for alle aldersgrupper, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss og tilby det beste til våre brukere.

Nå har du en unik mulighet til å bli med på laget og være med å forme fremtidens bibliotektilbud i Stavanger. Vi søker en engasjert og dyktig avdelingsleder for nærbibliotek og fengselsbiblioteket, med overordnet ansvar for drift og utvikling av nye biblioteker. Du vil også ha et overordnet ansvar for publikumsvirksomhet og publikumsutvikling på nærbibliotekene.

Stavanger kommune har en egen temaplan for bibliotek som beskriver hvordan bibliotektjenestene i Stavanger skal utvikle seg de neste ti årene. Planen har tre hovedmål;

 • Bibliotektilbudet skal være lett tilgjengelig i hele kommunen
 • Bibliotektilbudet skal styrke demokratiet
 • Barn og unge i Stavanger skal lese mer

Hovedbiblioteket ligger sentralt i Stavanger, med nærbibliotek på Madla, Finnøy og Rennesøy. Temaplanen foreslår etablering av tre nye nærbibliotek de neste 10 årene. Dette vil utvide kommunens biblioteknettverk til totalt seks nærbibliotek, i tillegg til hovedbibliotek og et fengselsbibliotek. Du vil lede et team av dedikerte medarbeidere og samarbeide med offentlige, frivillige og private aktører for å skape en inkluderende arena for mangfold og gode tjenester.

Vi ser etter deg med god bibliotekfaglig kompetanse og forståelse for bibliotek og bibliotekets rolle i samfunnet.

Fast arbeidsted er på hovedbiblioteket. Stillingen innebærer også tilstedeværelse på de ulike nærbibliotekene.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og drift av nærbibliotekene i tråd med føringer i samfunnet og Sølvberget sin temaplan for bibliotek
 • Prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Personalledelse
 • Strategiutvikling i tråd med nasjonale og lokale føringer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, minimum bachelor innenfor et av fagene bibliotek, ledelse, samfunnsfag, litteratur eller innenfor et annet kulturrelatert fagområde
 • God kjennskap til bibliotekutvikling
 • Relevant ledererfaring som innebærer prosjektledelse og personalledelse
 • Erfaring med innholds- og/eller tjenesteutvikling er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av samfunnsutviklingen og ser bibliotekets rolle i denne
 • Du er utviklingsorientert og engasjert
 • Du har gode samarbeidsevner, kommunikasjonsferdigheter og er god til å bygge nettverk
 • Du leder gjennom tillit, myndiggjøring, åpenhet og involvering og har en genuin interesse i å skape gode relasjoner
 • Du jobber strategisk, helhetlig og evner å sette retning

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • En mulighet til å påvirke utviklingen av biblioteket som en viktig arena for kunnskap og kultur
 • En aktiv, dynamisk og interessant arbeidsplass
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode lønn- og arbeidsvilkår, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et sterkt fagmiljø
 • Hjem-Jobb-Hjem

Om Stavanger kommune som arbeidsgiver

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion.

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende

Offentlig søkerliste:
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469