Tønsberg kommune søker kulturrådgiver

Virksomhet kultur og idrett jobber for å gi alle innbyggere i Tønsberg et levende og mangfoldig tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Da en av våre kolleger skal ut i permisjon, blir det ledig stilling som kulturrådgiver i 100% stilling, med oppstart så snart som mulig, senest 1.april, med varighet til 1.mai 2024, med mulighet for forlengelse.

Virksomhet kultur og idrett jobber med et bredt fagfelt, fra kunst, kultur, kulturminner, historieformidling, folkehelse, idrett, friluftsliv, utvikling og utleie av anlegg, festivaler, offentlige arrangementer og markeringer – alt i tett dialog med frivillig sektor. Gjennom økonomiske støtteordninger, veiledning og tilrettelegging for frivillige organisasjoner og arrangører, bidrar virksomheten til at kultur skapes, formidles, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Barn og unge er en særlig viktig målgruppe i arbeidet, og vi jobber for at alle skal ha like muligheter til å ha en meningsfylt fritid, uavhengig av bakgrunn og økonomi. Vi ønsker oss en kollega som er positiv, engasjert og som ønsker å bidra i det viktige arbeidet vi gjør.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Delta i arbeidet med å programmere og koordinere DKS-tilbud (Den kulturelle skolesekken) til alle kommunens barne- og ungdomsskoler
 • Prosjektleder for «DKS-festivalen», en festival for 8.-10. trinns-elever i kommunene i nordre Vestfold
 • Oppfølging av arrangement og prosjekter, inkludert søknader, rapportering, økonomi og budsjett
 • Dialog og samarbeid med frivillig sektor
 • Koordinere arbeidet med Tønsberg Kulturråd
 • Koordinering av arbeidet for barn i lavinntekstsfamilier på tvers av kommunens virksomheter
 • Oppfølging og programmering av kommunens digitale plattform for frivillighet – Friskus.no
 • Forvaltningsoppgaver og saksbehandling

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning, minimum Bachelorgrad
 • Relevant erfaring fra kulturfeltet
 • Erfaring fra arbeid med større arrangement eller festival

Personlig egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Positiv og løsningsorientert
 • Jobber selvstendig og strukturert
 • Kjennskap til nasjonal kultur- og frivillighetspolitikk
 • God forståelse for offentlig sektors organisering og rolle som tjenesteleverandør

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • 100% fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Arbeidssted sentralt i Tønsberg
 • Fleksibel arbeidstid (kvelds- og helgearbeid må regnes med)
 • Spennende og varierte arbeidsdager
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

Stillingskode: 8530 Rådgiver

Tønsberg kommune Kultur, Idrett, Folkehelse

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 4500 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469