Tromsø Kunstforening søker ambisiøse medarbeidere

Den anerkjente kunstinstitusjonen Tromsø Kunstforening søker to nye medarbeidere. Er du, eller noen du kjenner, den de ser etter? Søknadsfrist er 1. april. (Foto: TKF.)

Tromsø Kunstforening (TKF) søker to ambisiøse medarbeidere – en kurator og en prosjektleder – som skal være med å videreutvikle institusjonen som et levende visningssted for samtidskunst.

Er du, eller noen du kjenner, den de ser etter?

Spennende prosjekter

I sentrum for arbeidet de kommende årene står realiseringen av Kunstens Hus Tromsø, markeringen av Tromsø Kunstforening sitt 100-årsjubileum i 2024/2025, videreutvikling av Festivalutstillingen og generelt en styrking av arbeidet med å nå ulike publikumsgrupper.

Kurator utgjør den kunstfaglige administrasjonen sammen med intendant. Du skal være med å gjennomføre programmet som er lagt, og vil få ansvar for egne utstillingsprosjekter. Det innebærer utvikling av kuratorisk tilnærming, utstillingsproduksjon og formidling.

Prosjektleder skal ha ansvaret for videre utvikling av prosjektet Kunstens Hus Tromsø, og vil jobbe tett med intendant og kurator for å realisere ambisjonene om Muségata 2 som nettopp kunstens hus i Tromsø.

Begge ansettes i 100 prosents stilling for et år fra ansettelsesdato, og kuratorstillingen kan bli omgjort til fast stilling. Prosjektlederstillingen vil være avhengig av finansiering og utviklingen til prosjektet Kunstens Hus Tromsø.

Dette ser de etter

Tromsø Kunstforening ser etter noen som har gjennomføringsevne, dokumentert prosjektledelse og formidlingsevne. Erfaring med større søknadsprosesser vil også være viktig. Minst en av de to nyansatte må være flytende i skriftlig norsk. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi ser gjerne søknader fra de som allerede jobber hos oss og de som har tilknytning til den frie scenen i Tromsø.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Kurator

Du skal jobbe med intendant i utformingen, planlegging og gjennomføring av TKF sitt program. Dette vil typisk innebære dialog med de som jobber med montering og som er verter for utstillingene våre, noe som igjen betyr at samarbeidsvilje, gode kommunikasjonsferdigheter og god struktur på prosjektledelse vektlegges. Kurator har også produksjonsansvar for de fleste prosjektene TKF gjennomfører. Ansvarsområde vil være litt avhengig av erfaring og interesser. Typisk vil du ha ansvar for minst et større utstillingsprosjekt per år. Av særlig interesse er erfaring med langsiktige prosjekter eller prosjekter utover utstillingsformatet/ som .

Du skal ha dokumentert erfaring som kurator. Dette bør innebære utforming og finansiering av prosjekter, samt gjennomføring og formidling av disse.

Prosjektleder

Du skal være ansvarlig for prosjektet Kunstens Hus Tromsø (KHT).

Per i dag er prosjektet i startfasen, og det er ønskelig å bruke året 2021/2022 til å ferdigstille en klar og tydelig profil, skaffe til veie finansiering og lage en plan for realisering av KHT.

Dette innebærer å bygge opp et nettverk av samarbeidspartnere, medfinansiører og utvikle nye publikumssegmenter for dette prosjektet.

Det innebærer tett dialog med de som per i dag er våre medbrukere av huset, som TKF-Loftet arbeidsfellsskap, Kurant, Mondo Books, Eka og Idar Ingebrigtsens Stiftelse, Tromsø folkekjøkken, men også til festivalene som har periodisk tilholdssted i bygget, som Insomnia, Open Out, Tromsø Open, Vårscenefest og andre fremtidige festivaler.

Du skal som en del av planen være med på å utarbeide et konsept for et Open Source-galleri som skal koordineres fra TKF men programmeres av det frie feltet.

Du må ikke ha erfaring fra samtidskunstfeltet, men det er ønskelig å ha forståelse og interesse for kunst og kultur. Du må være i stand til å jobbe selvstendig og være dyktig i dialog og møter med nåværende og fremtidige samarbeidspartnere. God skriftlig og visuell fremstillingsevne er ønskelig.

Søknad

Søknadsfristen er 1. april.

Søknad sendes til post@tromsokunstforening.no, merket med «Søknad kuratorstilling» eller «Søknad prosjektleder» i tittelfeltet.

Søknad skal inneholde det du synes er relevant informasjon for å søke jobben.

Spørsmål kan rettes til Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening.

Han kan nås på +47 454 10 545, eller lmt@tromsokunstforening.no.

Om Tromsø Kunstforening (TKF)

TKF har som formål å fremme kunstforståelse og formidle kunst.

Vi er et visningssted for det vi liker å kalle eksperimentell samtidskunst og gjennomfører et sted mellom seks og åtte utstillinger i året.

Festivalutstillingen, som har fokus på bevegelige bilder, åpner hvert år under Tromsø internasjonale filmfestival (Tiff) og har som mål å kunne være med å videreutvikle et kunstnerskap.

Vi holder siden 1981 til i Muségata 2 og har dermed tilholdssted i et 1200 kvadratmeter stort bygg som vi deler med flere.

Tilholdsstedet har også gjennom årene gitt TKF mulighet til å utvikle prosjekter utenfor byggets fire vegger.

Tromsø Kunstforening er medlemsbasert og har årsmøtet som sitt øverste organ. Vi har per i dag to fulltidsansatte og utover dette verter, teknikere og formidlere som jobber på prosjektbasis.

Tromsø Kunstforening er per i dag eneste helårsåpne visningsstedet for samtidskunst i Tromsø.

De siste elleve årene har vi jobbet etter det vi kaller den norske kunsthallmodellen, som innebærer større egenproduksjoner og et internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere.

Med visjonen Kunstens Hus Tromsø ønsker vi å videreutvikle både institusjonen og huset gjennom å gjøre programmeringen av Muségata 2 mindre monolittisk og mer inkluderende.

Tanken er å ha «kunsthall-utstillinger» i Kunsthallen i andre etasje, mens første etasje skal gi det frie feltet i Tromsø en stabil tilgang på møtested og visningssted.

Kunstens Hus skal være et arbeidssted, møtested og visningssted.

Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469