Universitetet i Oslo søker direktør for Kulturhistorisk museum

Vi søker direktør til landets største kulturhistoriske museum, Kulturhistorisk museum (KHM) ved Universitetet i Oslo.

KHM er et veldrevet forskningsmuseum, og museets tre hovedoppgaver; forskning, forvaltning og formidling, skal fungere sammen i en helhetlig modell. KHM har, i tillegg til laboratorier og magasiner på Økern, to museumsbygninger – Historisk museum i Oslo sentrum og Vikingtidsmuseet som åpner i 2026. Museum for universitets- og vitenskapshistorie hører også til oss.

Det nye Vikingtidsmuseet blir verdens viktigste formidler av vikingtiden, og museet skal sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av denne unike perioden av norsk historie.

Kunnskapsperspektivet og museets organisasjon og drift skal legges til grunn for hele museets virksomhet. Museumsdirektøren skal videreutvikle disse perspektivene og implementere dem i KHMs nye Strategi 2030 for museets organisering og drift.

Arbeidsoppgaver

Direktørens hovedansvar er strategisk og faglig ledelse av en unik forskningsinstitusjon i en tid hvor nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy skal realiseres, hvor utstillingene i Historisk museum skal fornyes og museets rolle i utviklingen av Campus sentrum og kunnskapshovedstaden skal meisles ut. Mer informasjon her.

Vi ønsker oss en direktør med gode lederegenskaper som evner å motivere og stimulere høykompetente medarbeidere, og som kan videreutvikle publikumsperspektivet ved KHM.

Museumsdirektøren har det overordnede ansvaret for forvaltning og utvikling av de vitenskapelige samlingene.

Direktøren deltar i dekanmøter og forutsettes å bidra til den strategisk utvikling av UiO. KHM har eget styre og museumsdirektøren rapporterer til styret ved KHM og UiOs rektor.

Ansettelsen skjer i en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse etter kunngjøring. En kan ikke være ansatt i stillingen i sammenhengende periode på mer enn tolv år.

Kvalifikasjonskrav

 • Professorkompetanse innen relevant fagområde
 • Relevant erfaring fra administrativ ledelse, forvaltning og utvikling av organisasjoner
 • Ledererfaring fra arbeid i flerfaglig kulturinstitusjon/ museum
 • God kunnskap om de rammebetingelsene som gjelder for statlig virksomhet
 • Erfaring med skandinavisk arbeidskultur og språk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Trygg i rollen som leder
 • Gjennomføringskraft
 • Organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenkning
 • Gode kommunikasjonsevner, og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • Motiveres av å skape og arbeide i et godt kollegialt fellesskap

Vi tilbyr

 • Åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse etter kunngjøring. En kan ikke være ansatt i stillingen i sammenhengende periode på mer enn tolv år
 • Lønn som forskningssjef, SKO 1111, fastsettes etter en individuell vurdering innenfor et spenn mellom 1.102.200 – 1.313.600
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentleglova §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke. Videre ønsker vi medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Om Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum er et forskningsmuseum og har Norges største samling av etnografiske og historiske gjenstander, fra steinalderen og fram til nyere tid. Museet er en del av Universitetet i Oslo. Vi har to museumsbygninger – Historisk museum i Oslo sentrum og det kommende Vikingtidsmuseet på Bygdøy. I tillegg hører Museum for universitets- og vitenskapshistorie også til oss. Dette museet speiler universitetets historiske mangfold og knytter det til vår nåtid og framtid.

Se flere ledige stillinger ved Kulturhistorisk museum her.

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469