Universitetsavisa (UA) søker nyhetsjeger

Universitetsavisa (UA) søker deg som kan innsynsverktøy, kan kunsten å bygge relasjoner og vil ha det trivelig på jobb.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Universitetsavisa (UA) søker en reporter i fast, hel stilling. Vi ønsker at du har god kjennskap til forskning og høyere utdanning, samt at du kjenner NTNU.

I Universitetsavisa får du jobbe med kolleger som krever mye av oss selv og hverandre. Vi jobber i et tett team hvor det legges vekt på at man bidrar til å jobbe fram journalistiske prosjekter i fellesskap. Vi gjør hverandre gode. Vi legger vekt på å ha det trivelig på jobb. Hver dag.

I UA må man også evne å jobbe selvstendig. Det forventes av deg at du evner å utvikle egne journalistiske prosjekter, og evner å gjennomføre disse. Du vil inngå i rullerende tjeneste som vaktsjef, hvor du desker og coacher kolleger. Det legges vekt på å rydde rom for at du kan utvikle deg faglig gjennom kurs og konferanser.

UA har fem faste stillinger, redaktøren inkludert. Vi er lokalisert ved Norges største universitet. NTNU har nasjonale og globale ambisjoner. Avisa følger universitetet i nyhetsbildet – der NTNU er, er også UA. Derfor behøver vi at du er bredt samfunnsorientert.

Det åpnes for at den som tilsettes har Oslo som arbeidssted. I så tilfelle vil det tilrettelegges for kontorfellesskap med journalister som jobber i samme felt.

Nærmeste leder er ansvarlig redaktør for Universitetsavisa, som stillingen rapporterer til.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha god kjennskap til NTNU.
 • Kjenne UH-sektoren.
 • Ha relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Dokumentere erfaring fra arbeid i redaksjonelt fellesskap.
 • Kunne håndtere et kamera.
 • Ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk.
 • Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du evner å jobbe raskt og selvstendig.
 • Du er en nyhetsjeger som både kan elektroniske innsynsverktøy og kunsten å bygge relasjoner til verdifulle kilder.
 • Du er nøyaktig og samvittighetsfull i din omgang med kilder og fakta.
 • Du er en god lagspiller.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes etter Statens lønnsregulativ i spennet fra brutto kr. 526 100 – kr. 648 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Merk søknaden din med referansenummer: NTNU nr. 05/23.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469