Universitetsforlaget søker manuskoordinatorer

MANUSKOORDINATOR

Universitetsforlaget er en ledende utgiver av akademisk litteratur og læremidler av høy kvalitet og et forlag i sterk vekst, og vi søker nå en ny manuskoordinator til fast ansettelse. Våre utgivelser holder høy kvalitet, og vi legger stor vekt på at dette ivaretas i alle ledd i prosessen frem til ferdig bok. Arbeidet som manuskoordinator krever svært gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, nøyaktighet og evnen til å arbeide under tidspress. Stillingen er sentral i kvalitetssikringen av våre utgivelser, både på papir og digitalt.

Stillingen innebærer

 • Prosjekthåndtering av manus i produksjonsfasen
 • Teknisk bearbeiding av manus
 • Koordinering av ekstern språkvask og korrektur
 • Praktisk, teknisk og språklig veiledning til forfattere
 • Rekruttering, opplæring og administrering av eksterne frilansere
 • Bruk av ulike digitale verktøy for optimalisering av manusprosessen for alle involverte

Vi ønsker oss en språkkyndig, initiativrik og utadvendt person med

 • Minst tre års relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Svært god kompetanse i og interesse for bruk av digitale verktøy
 • Relevant praksis fra arbeid som innebærer språkbehandling og språkvurdering
 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Lyst og evne til å videreutvikle arbeidsmetoder og rutiner
 • Gode allmennkunnskaper

Vi forventer at du bidrar til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor alle elsker å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene. Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, sommertid, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger, firmahytte og treningsstøtte. Lønn følger forlagets lønnssystem. Vi holder til i Oslo sentrum sammen med våre kollegaer i Aschehoug forlag.

Du finner mer informasjon om forlaget på www.universitetsforlaget.no.

 

MANUSKOORDINATOR (VIKAR)

Vil du være med på å gjøre Norges ledende akademiske forlag enda bedre? Vi søker en manuskoordinator til et vikariat i perioden 1. august – 31. oktober 2022. Stillingen skal lyses ut fast i løpet av høsten, så det vil være mulighet for fast ansettelse for den rette kandidaten. Arbeidet som manuskoordinator krever svært gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, nøyaktighet og evnen til å arbeide under tidspress. Våre utgivelser holder høy kvalitet, og vi legger stor vekt på at dette ivaretas i alle ledd i prosessen frem til ferdig bok.

Stillingen innebærer

 • Prosjekthåndtering av manus i produksjonsfasen
 • Teknisk bearbeiding av manus
 • Koordinering av språkvask og korrektur
 • Praktisk, teknisk og språklig veiledning til forfattere
 • Rekruttering, opplæring og administrering av eksterne frilansere
 • Bruk av ulike digitale verktøy for optimalisering av manusprosessen for alle involverte

Vi ønsker oss en språkkyndig, initiativrik og utadvendt person med

 • Minst tre års relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Svært god kompetanse i bruk av Word og digitale verktøy
 • Relevant praksis fra arbeid som innebærer språkbehandling og språkvurdering
 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Lyst og evne til å videreutvikle arbeidsmetoder og rutiner
 • Gode allmennkunnskaper

Vi forventer at du bidrar til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor alle elsker å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene. Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter forlagets lønnssystem. Vi holder til i Oslo sentrum sammen med våre kollegaer i Aschehoug forlag.

Send inn søknad og CV innen 24. juli, så får du raskt svar fra oss om du er en av de kvalifiserte som går videre i prosessen. Send søknad på e-post til: syver.holen@universitetsforlaget.no .

Søknadsfrist: 24.07.22

Rettighetsrådgiver
Manustjenesten Dramas
Daglig Leder
Stiftelsen BIT20 Ensemble
Produsent
Oslo Circles
Daglig leder
Norsk Skuespillerforbund
Danselærer
Verdensbro
Prosjektleder
Norges Verdensarv
Prosjektansvarlig
AKKS Trondheim
Gallerist
Ramme Service Bergen AS
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt
Stiftelsen Lillehammer museum
Landskapsarkitekt
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Direktør
Stiftelsen Kistefos-Museet
Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Formidler
Galleri F 15

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774