Universitetsforlaget søker manuskoordinatorer

MANUSKOORDINATOR

Universitetsforlaget er en ledende utgiver av akademisk litteratur og læremidler av høy kvalitet og et forlag i sterk vekst, og vi søker nå en ny manuskoordinator til fast ansettelse. Våre utgivelser holder høy kvalitet, og vi legger stor vekt på at dette ivaretas i alle ledd i prosessen frem til ferdig bok. Arbeidet som manuskoordinator krever svært gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, nøyaktighet og evnen til å arbeide under tidspress. Stillingen er sentral i kvalitetssikringen av våre utgivelser, både på papir og digitalt.

Stillingen innebærer

 • Prosjekthåndtering av manus i produksjonsfasen
 • Teknisk bearbeiding av manus
 • Koordinering av ekstern språkvask og korrektur
 • Praktisk, teknisk og språklig veiledning til forfattere
 • Rekruttering, opplæring og administrering av eksterne frilansere
 • Bruk av ulike digitale verktøy for optimalisering av manusprosessen for alle involverte

Vi ønsker oss en språkkyndig, initiativrik og utadvendt person med

 • Minst tre års relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Svært god kompetanse i og interesse for bruk av digitale verktøy
 • Relevant praksis fra arbeid som innebærer språkbehandling og språkvurdering
 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Lyst og evne til å videreutvikle arbeidsmetoder og rutiner
 • Gode allmennkunnskaper

Vi forventer at du bidrar til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor alle elsker å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene. Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, sommertid, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger, firmahytte og treningsstøtte. Lønn følger forlagets lønnssystem. Vi holder til i Oslo sentrum sammen med våre kollegaer i Aschehoug forlag.

Du finner mer informasjon om forlaget på www.universitetsforlaget.no.

 

MANUSKOORDINATOR (VIKAR)

Vil du være med på å gjøre Norges ledende akademiske forlag enda bedre? Vi søker en manuskoordinator til et vikariat i perioden 1. august – 31. oktober 2022. Stillingen skal lyses ut fast i løpet av høsten, så det vil være mulighet for fast ansettelse for den rette kandidaten. Arbeidet som manuskoordinator krever svært gode samarbeidsevner, effektiv arbeidsform, nøyaktighet og evnen til å arbeide under tidspress. Våre utgivelser holder høy kvalitet, og vi legger stor vekt på at dette ivaretas i alle ledd i prosessen frem til ferdig bok.

Stillingen innebærer

 • Prosjekthåndtering av manus i produksjonsfasen
 • Teknisk bearbeiding av manus
 • Koordinering av språkvask og korrektur
 • Praktisk, teknisk og språklig veiledning til forfattere
 • Rekruttering, opplæring og administrering av eksterne frilansere
 • Bruk av ulike digitale verktøy for optimalisering av manusprosessen for alle involverte

Vi ønsker oss en språkkyndig, initiativrik og utadvendt person med

 • Minst tre års relevant høgskole-/universitetsutdanning
 • Svært god kompetanse i bruk av Word og digitale verktøy
 • Relevant praksis fra arbeid som innebærer språkbehandling og språkvurdering
 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper
 • Lyst og evne til å videreutvikle arbeidsmetoder og rutiner
 • Gode allmennkunnskaper

Vi forventer at du bidrar til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor alle elsker å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene. Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter forlagets lønnssystem. Vi holder til i Oslo sentrum sammen med våre kollegaer i Aschehoug forlag.

Send inn søknad og CV innen 24. juli, så får du raskt svar fra oss om du er en av de kvalifiserte som går videre i prosessen. Send søknad på e-post til: syver.holen@universitetsforlaget.no .

Søknadsfrist: 24.07.22

Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst
Leder for Glogerfestspillene
Kongsberg kirkelige fellesråd
Kultursjef
Hemsedal kommune

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469