Viken filmsenter søker Film- og spillkonsulent

Viken filmsenter søker film- og spillkonsulent

Viken filmsenter AS skal bidra til en faglig, kunstnerisk og bærekraftig utvikling av film- og spillbransjen i Viken og Oslo. Filmsenteret forvalter statlige tilskuddsmidler til audiovisuelle verk; dokumentarfilm, kort fiksjon og spill. Filmsenteret utvikler også tiltak for bransje- og talentutvikling.
www.vikenfilmsenter.no

Om stillingen

Film- og spillbransjen er i omfattende utvikling med sterk påvirkning av globalisering og digitalisering. Filmsenterets region er Norges største med hensyn til befolkning og bransjeaktivitet. Vi trenger en konsulent som kan tenke bredt, nytt og bidra til videreutvikling av filmsenterets arbeid.

Arbeidsoppgaver

Film- og spillkonsulenten vurderer søknader om tilskudd til audiovisuelle verk, i ulike formater som dokumentar, kort fiksjon og spill. Konsulenten vurderer kunstneriske, og produksjonsrelaterte kvaliteter ved prosjektene og innstiller til vedtak om tilskudd til daglig leder. Konsulenten skal også bidra til utvikling og gjennomføring av tiltak i tråd med filmsenterets strategiske målsettinger og handlingsplaner. Vi trenger en konsulent som tar en aktiv rolle i arbeidet for å videreutvikle filmsenterets arbeid for bransjene i regionen.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever relevant film- og spillfaglig erfaring. Det kreves evne til å vurdere og prioritere prosjekter ut fra kunstnerisk innhold og økonomiske, tekniske og markedsmessige forhold. Konsulenten må være godt orientert i den nasjonale og internasjonale film- og spillbransjen, og ha god generell kunnskap om medielandskapet og nye digitale plattformer. Søkere må ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til å ta beslutninger. Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ønsker søkere som bidrar til at Viken filmsenter speiler samfunnets mangfold velkommen.

Betingelser

Stillingen er et åremål på fire år med tiltredelse ved årsskiftet 2022/2023. Arbeidssted er ved filmsenterets administrasjon i Drammen. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer forøvrig etter de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i Viken filmsenter.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469