Viken Fylkeskommune søker rådgiver/seniorrådgiver visuell kunst

Vil du være med på å utvikle det visuelle kunstfeltet i en spennende region?

Vi søker etter rådgiver/seniorrådgiver i visuell kunst 100% fast stilling. Som rådgiver hos oss vil du være med på utviklingen av det visuelle kunstfeltet i en spennende omstillingsprosess. Viken fylkeskommune har en betydelig portefølje innen visuell kunst, med flere toneangivende regionale aktører som samarbeidspartnere, blant annet Nitja senter for samtidskunst, Buskerud og Østfold kunstsenter, Vestfossen kunstlaboratorium, Galleri F15 og Henie Onstad kunstsenter. Viken fylkeskommune er en betydelig oppdragsgiver for kunst i offentlig rom. Fylkeskommunen eier også en stor og mangfoldig kunstsamling det er knyttet oppgaver til.

Stillingen er tillagt seksjon kulturutvikling, som er en del av rådsområde kultur og mangfold. Stillingen vil inngå som en av tre nøkkelpersoner i et rådgiverteam for visuell kunst. Seksjonen består til sammen av 19 medarbeidere med spisskompetanse som dekker hele kulturfeltet, blant annet musikk, scenekunst og ung kultur. Seksjonens arbeidsområder omfatter regionale utviklingsoppgaver i et bredt og mangfoldig kunst- og kulturliv, med satsningsområder beskrevet i “Temastrategi for kunst og kultur 2022-2025″. FNs 17 bærekraftsmål ligger til grunn for samfunnsutviklingen i Viken.

Viken fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for at medarbeidere kan bo i hele fylket og samtidig jobbe hos oss, gjennom en arbeidshverdag med fleksible og digitale arbeidsformer. Oppmøtested vil være ved ett av våre tre administrative lokasjoner, i Oslo, Drammen og Sarpsborg, hvor vi har gode fasiliteter og et godt arbeidsmiljø. Stillingen krever til tider mobilitet og fleksibilitet, og en del reisevirksomhet må påregnes. Stillingen plasseres som rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen vil videreføres innen sitt fagområde i prosessen med etablering av fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold.

Attester og vitnemål skal legges elektronisk i Webcruiter. Utdanning fra utdanningsinstitusjon utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og legges ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • strategisk rådgivning tilknyttet visuell kunst
 • oppfølging av regionale aktører
 • tilskuddsordninger, priser og stipend
 • utviklingsoppgaver på det visuelle kunstfeltet
 • bidra i prosjektoppfølging innen kunst i offentlig rom
 • bidra til forvaltning av Viken fylkeskommunes kunstsamling
 • bidra i planprosesser på kunst- og kulturfeltet
 • bidra i arbeid med seminarer, nettverkssamlinger og andre arrangement
 • jobben innebærer reisevirksomhet i hele fylket
 • andre arbeidsoppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra høgskole/universitet på masternivå (bachelornivå og realkompetanse kan kompensere for krav om master)
 • erfaring og kompetanse fra det visuelle kunstfeltet
 • kjennskap til organiseringen av det visuelle kunstfeltet
 • kjennskap til utfordringer og utviklingspotensialet tilknyttet kunstnerøkonomi og bransjeutvikling for det visuelle kunstfeltet
 • god forståelse for fylkeskommunens samfunnsutviklerolle og samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • erfaring fra relevant prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
 • kjennskap til offentlig forvaltning er ønskelig
 • god erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • ansvarsfull, engasjert og lojal
 • ser helhetlige løsninger og har gjennomføringsevne
 • tar initiativ og er løsningsorientert
 • selvstendig, men også gode samarbeidsegenskaper
 • strukturert, engasjert og analytisk
 • fleksibel og tilpasningsdyktig i en variasjonsrik arbeidshverdag
 • serviceinnstilt og imøtekommende
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende stilling med mye ansvar
 • godt fagmiljø med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • spennende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter
 • faglige utfordringer og mulighet til å bidra i en attraktiv region hvor det visuelle kunstfeltet står sterkt
 • fleksitid og stor frihet til å forme egen arbeidshverdag
 • lønn- og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverk
 • forsikrings- og pensjonsordninger i Viken pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.

Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.

Viken fylkeskommune står foran en mulig endringsprosess, der oppgavene kan bli delt på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i eventuelle nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere.

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.

Frivillige
Sementblues
Museumspedagog og formidler
Stiftelsen Buskerudmuseet
Direktør
Den Nationale Scene
Kulturskolestillinger
Nittedal kommune
Kommunikasjonsrådgiver
Kunstsentrene i Norge
Arenaansvarlig
Davvi - Senter for scenekunst

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469