Om oss

Subjekt og Perfektum Partisipp AS

Subjekt er et kritisk kulturjournalistisk nettmagasin som blir utgitt av medieproduksjonsselskapet Perfektum Partisipp AS.

Aksjeselskapets hovedvirksomhet er utgivelse av Subjekt — herunder produksjon av journalistikk og salg av markedsføring rettet mot Subjekts spennende målgruppe.

Utover dette går Perfektum Partisipp AS’ kommersielle virke ut på salg og produksjon av nye medier, mediekommunikasjon og mediedesign, samt frilanstjenester med tekst-, foto-, video- og designkompetanse. Med et bredt nettverk og god samtidsforståelse tilbys moderne markedsføring via nye medier og «content».

Subjekt ble utgitt lenge før Perfektum Partisipp AS ble stiftet, og før magasinet hadde kommersielle mål. Først som et idealistisk papirmagasin, lansert våren 2013, og på nett i januar 2017.

På kort tid har Subjekt blitt et definerende nettmedium med mange engasjerte følgere og lesere. Subjekt opptrer etter Vær Varsom-plakaten og har et mål om å utvikle kulturjournalistikken i en sunn retning.

Subjekt ønsker ikke å nå flest, men best, og vekker særlig engasjement hos et ungt, kritisk og innflytelsesrikt publikum med god smak. Leserne har mangfoldig bakgrunn, men målgruppen er i hovedsak bosatt i storbyene, og i alderen 18-30 år. 

Kjerneredaksjonen består av ansvarlig utgiver og sjefredaktør Danby Choi, kunstredaktør Una Mathiesen Gjerde og prosjekt- og markedsansvarlig Truls Berg-Hansen, og en rekke journalister og fotografer med frilanstilknytning.

Nyheter